Møbelsnedkeriet Haandholt fik Sparringspartnernes Iværksætterpakke i september 2023. Bag firmaet står Niels Tyge, der er udlært møbelsnedker i 2018. Han har en ambition om at udvikle sit møbelsnedkeri og udfolde det gode møbelhåndværk, der er karakteriseret ved, at hvert enkelt projekt er sit helt eget.

”Jeg blev meget overvældet over at modtage iværksætterpakken fra Sparringspartnerne. Det kontante beløb og sparringen giver så god mening, men det er i lige så høj grad anerkendelsen og hæderen, der gjorde mig glad. At andre tror på projektet og synes, at dette kan blive til noget virkelig godt. Det skulderklap betyder meget for mig”, siger Niels Tyge.

Snedkeriet ligger i familiens egen baghave og er dermed en levende del af familiens hverdag. Et sted, hvor Maya, Niels’ kone, og deres datter let kan gå til og fra. Og det er netop her, at de 40.000 kr. fra iværksætterpakken skal bruges.

”Vi vil gerne indrette os lidt anderledes og forbedre værkstedet. Maya er kommet med i firmaet, så vi skal skabe et bedre flow, der passer os begge og vores opgaver. Samtidig skal vi forbedre opvarmningen i værkstedet, så vi kan holde varmen”.

Niels er også gået i gang med sit sparringsforløb hos en af sparringspartnerne. Målet med sparringen skal være at højne omsætningen, etablere en større kundekreds og sætte mere turbo på salget. Der er nemlig lige nu kapacitet til at producere mere.

”En dag får jeg forhåbentlig så travlt, at jeg ikke kan følge med fra værkstedet i vores baghave. Så skal jeg ud at leje et større værksted med endnu mere kapacitet. Det er min drøm”.

Du kan læse mere Møbelsnedkeriet Haandholt på www.haandholt.dk.