Go Grow hjælper start-ups med internationalt potentiale til at nå deres mål gennem et halv års forløb. Dette forløb inkluderer tilknytning af personlige mentorer, eksperter og ansatte fra CSE. Virksomhederne kobles tæt til hinanden og fungerer derfor også som sparringspartnere overfor hinanden. Virksomhederne får stillet de bedste ressourcer til rådighed både fra Danmark og fra udlandet. Der er i alt 18 forløb, og alle handler de primært om design. 

Sparringspartnerne deltog på 1. kick-off den 6. oktober 2015. Thomas Heegaard og Niels Buchholst repræsenterede Sparringspartnerne, og de fandt begge mødet enorm interessant. Alle mentorer var tilstede; herunder også mentorer fra udlandet. Niels og Thomas bemærkede den afsluttende “living case”, der handlede om respons fra iværksætterne: Casen vidnede om virksomheder, der ikke helt levede op til deres del af aftalen med hensyn til forberedelse, mødetider m.v.

Den 22. oktober startede næste del af Go Grow op, hvor virksomhederne for alvor begyndte at få stillet opgaver og skulle til at arbejde intensivt og seriøst med deres virksomhed.

Sparringspartnerne var igen til stede og observerede som virksomhederne begyndte at praktisere GET OUT OF THE BUILDING-princippet.