SoSimple er en veletableret coachingvirksomhed, der tæller kunder som HOH Water Technology, Philips og Vestas. Rikke Berg er kvinden bag og hendes mangeårig erfaring både på det private arbejdsmarked og som selvstændig erhvervsdrivende, giver hende en unik indgangsvinkel til modige ledere i det danske erhvervsliv, der er vant til at kigge meget på bundlinje og mindre på sig selv. SoSimple står på tærsklen til et nyt kapitel i virksomhedens historie, og Sparringspartnerne er hoppet med på vognen for at sparre, udfordre og støtte SoSimple på vejen fra én virksomhedsform til en ny. 

Ledercoaching og hardcore business

SoSimple eksisterer på 6. år og tiltrækker i stigende grad store virksomheder og derfor også større opgaver opgaver. Nøglen til successen ligger til dels i Rikke Bergs lange uddannelsesmæssige baggrund og ekspertise, men centralt er også Rikkes mangeårige virke i chefkonsulentstillinger:

  • ”En af mine styrker er, at jeg selv gennem 10 år har siddet i stillinger, der har inkluderet ansvar for resultaterne på bundlinjen. Derfor har jeg både den bløde og den hårde side”.

Mange af SoSimples kunder er netop ledere, der arbejder i økonomisk- og resultatorienterede miljøer og som derfor også tit er landet i stillingen pga. fagspecifikke kundskaber og evner til at skabe resultater på bundlinjen. Det er imidlertid ganske andre kundskaber, der skal i spil for at udøve optimalt lederskab:

  • Det kræver autencitet at være en god leder. Mange ledere er kontrolmennesker, men for at være en god leder, skal man slippe kontrollen. Derfor kræver det tit meget af lederne og en stigende grad af selvindsigt for at ændre vaner, der generelt for os mennesker er meget svære at ændre på, selvom man rationelt godt kan tænke sig til, at man burde gøre tingene anderledes.

Jeg kommer tæt på og rummer den naturlige modstand det afføder, og så kommer de videre ind i nye tankesæt, fordi SoSimple netop kan italesætte ikke blot det menneskelige og helhedsorienterede resultat af forløbets anstrengelser – men også det økonomiske.

Trivsel og motivation hos de ansatte giver positive udslag på bundlinjen – so simple.

Sammen med sparringspartner Thomas Heegaard er SoSimple begyndt at arbejde sig ind i en form, hvor kernekompetencer og nøgletal bliver fremvist på repræsentativ vis for at kunne tiltrække en partner, der sammen med SoSimple skaber en virksomhed, der selv kan varetage de større opgaver.

Sparringsforløbet med Thomas Heegaard

Efter de første 5 møder er Rikke og Thomas allerede nået langt og der er fuld tryk på. Målet er en forretningsplan; fokuseret mod at tiltrække en partner i virksomheden og Thomas tilføjer her en væsentlig værdi til SoSimple:

  • ”Han går virksomheden minutiøst igennem og alt bliver vendt. Vi får sat fokus på vigtige ting, som skal gøres, men som let bliver glemt i en travl hverdagsdrift. Det er fedt at mærke hans engagement og at han ser mulighederne i SoSimple”.

Emnerne kan være alt lige fra definition af kerneniche eller konkurrentanalyse, hen til overvejelser omkring hjemmesiden. Thomas sætter refleksioner i gang hos SoSimple ift. at få kernekompetencer beskrevet i differentierende vendinger, der både gør dem synlige og klart forståelige for potentielle kunder:

Der er mange konsulentvirksomheder i København, men kvaliteten af deres arbejde veksler betragteligt. Alligevel er markedsføring svært, fordi det ikke er tilstrækkeligt fx at italesætte det metodiske udgangspunkt eller den uddannelsesmæssige baggrund. Det er evnen til at udøve sit metodiske udgangspunkt i praksis der i virkeligheden er springpunktet, og derfor er det også svært for potentielle kunder at orientere sig, da de fleste konsulentvirksomheder logisk nok mener, at de er rigtig dygtige til det de udbyder.

Rikke Berg bliver slutteligt i interviewet spurgt, om hun mener, at det er væsentlig at have tilknyttet en sparringspartner kontinuert til virksomheden?

  • Thomas sætter tingene i system, hiver mig ud af hverdagsdriften, så tingene bliver gjort – og i den rigtige rækkefølge. Det er klart, at det til alle tider er smart at have en sparringspartner. En ting er, at jeg fortsat videreuddanner mig inden for mit felt, men vedvarende fokus på selve virksomheden er lige så vigtigt.

Der er således ingen tvivl om, at sparringspartnere er en gevinst for alle virksomheder og Sparringspartnerne glæder sig til at følge op på SoSimple senere og se, hvor langt Rikke og Thomas når.