Hong Kong har besluttet at investere 500 mio. dollars i iværksætter-virksomheder. Niels Buchholst sætter sig for at undersøge, hvordan Danmark og resten af Nordeuropa kan lære noget af, hvordan man arbejder med udviklingen af start ups (iværksætter-virksomheder) i Hong Kong. 

Niels Buchholst har været på studierejse i Hong Kong og møder i den forbindelse den 15. september professor Kasper Meisner Nielsen.

Kasper har boet i Hong Kong de sidste 8 år og er forsker, samt underviser på HKUST (Hong Kong University for Science and Technology). Her er han bl.a. medansvarlig for MBA programmet, som regnes for det bedste af lignende programmer på Hong Kongs 3 universiteter. Faktisk så godt, at programmet har studerende fra 28 nationer: Der er i 2015 optaget 114, hvoraf kun 7% af deltagerne er fra Hong Kong selv.

Niels Buchholst og Kasper Meisner Nielsen har en fælles interesse i udviklings-tendenserne omkring iværksætter-virksomheder. Kasper fortæller, i samtale herom, om et 5-årigt projekt gennem CBS, som Kasper kører sammen med professor Morten Bennedsen fra INSEAD Fontaine Bleau i Frankrig.

Projektet omhandler problematikken omkring generationsskifter i danske iværksætter-virksomheder og er finansieret af Industriens Fond. Første af fem rapporter er udarbejdet og præsenteret på et velbesøgt møde på CBS for nogle måneder siden.

I det hele taget har Kasper voldsomt meget at gøre med Danmark – taget i betragtning at han har boet i Hong Kong i 8 år: Forud for Kasper og Niels’ møde, har Kasper haft besøg af en gymnasieklasse fra Kolding Gymnasium, der i 2 år har sparet op til, at de kunne tage på studierejse til Kina.

Kasper havde selvfølgelig sørget for rundvisning på campus og efterfølgende foredrag om Kinas økonomiske udvikling.

Dagen efter Kasper og Niels’ møde, rejste Kasper til Brisbane, Australien, hvor han havde forelæsninger. Niels var glad for sit møde med Kasper Meisner Nielsen og heldig at træffe ham inden Kasper igen var på farten i sit travle og spændende virke.

Niels Buchholst vender hjem fra Hong Kong med gode indtryk og ny viden, som han nu vil bruge i hjemmelige kontekster, og derigennem fortsætte arbejdet med at sætte vilkårene for danske iværksættere på den politiske dagsorden.