UNDO holder til i Ringsted og er det sidste år gået fra en enkel-mands-iværksættervirksomhed, til en virksomhed med 3 ansatte og en knivskarp forretningsstrategi. Martin Damborg er ejeren og han er ikke i tvivl om, at forløbet med Sparringspartnerne har været det helt rigtige for ham selv og hans firma. 

UNDO – vækst og strømlining

Martin Damborg kører sit entreprenør- og murerfirma da krisen rammer og kunderne begynder at skrue ned for bestillingerne. Martin reagerer hurtigt på de nye markedsvilkår og ender med at nedlægge murerfunktionen i firmaet. Til gengæld ændrer firmaet navn til UNDO og rykker ind på et helt nyt marked som afrensningsfirma; primært målrettet afrensning af graffiti. Martin kører de næste 2 år som eneste ansat og klarer alt selv. Opgaverne spreder sig hurtigt til at omfatte alt lige fra alge- og fliseafrensning til forebyggelsesopgaver. Udbuddet matcher langt fra efterspørgslen, og UNDO når hurtigt max kapacitet i den daværende virksomhedsform.

I sensommeren 2014 møder Martin første gang Sparringspartnerne ved arrangementet, Iværk & Vækst. Ved anden lejlighed møder Martin også Henrik Weiergang, som er en del af Sparringspartnernes forretningsudvalg:

”Da jeg så også havde talt med Henrik om det, blev vi enige om, at det var en god ide og noget der skulle prøves… Det har jeg ikke fortrudt siden”.

undo-martin-til-artikelMartin matches op med sparringspartneren, Torben Johansen, der har mange års erfaring med udvikling af virksomheder, ledelse af selv samme, samt brancheerfaring. UNDO står som virksomhed ved en skillevej, hvor Martin skal træffe en masse beslutninger og være sikker på, at han samtidig kan blive ved med at opretholde samme kvalitet over for sine kunder: ”Jeg havde således mange bolde i luften; skal jeg gå den ene, anden eller tredje vej? Eller skal jeg gå ud af dem alle?”

Torben og Martin har god kemi fra start og efter de første møder, begynder Torben at byde ind med de tanker han har om udfordringerne, som Martin har beskrevet for ham. Resultatet bliver optimering af en del arbejdsprocesser, gennemgang af værdikæde, produkt- og kundeportefølje – og en ny fase, hvor UNDO går fra 1 ansat til 3.

Fra 1 til 3 ansatte på under 1 år

Torben Johansen giver Martin sparringen til at træffe de fornødne beslutninger og sætter fokus på nogle af de kernefunktioner der skal ændres, for at UNDO kan gå ind i sin næste fase. Eksempelvis bliver kunde-, og produktporteføljen gennemgået med fokus på rentabilitet. Dette resulterer fx i, at UNDO får skabt gode relationer til virksomheder, der specialiserer sig i nogle af UNDO’s mindre centrale arbejdsopgaver:

Der er nogen funktioner der er blevet skåret fra, så hvis vi får henvendelser på bestemte opgaver, så løser vi dem ikke selv, men sender bestillingen videre til nogen af vores underleverandører”.

Den øgede indtjening på arbejdsopgaver gør UNDO i stand til at ansætte først 1 og siden 2 medarbejdere, der igen øger UNDO’s max kapacitet. Martin vokser selv som virksomhedsejer – og leder; dels pga. af virksomhedens udvikling og del pga. Torbens vejledning. Igennem sparringen, udvikler Martin en mere selvsikker indgangsvinkel til sin egen rolle som indehaver og sit produkt: ”Det handler også om at tro 100 pct. på sig selv og det man har gang i”. Sparring sætter således både virksomhed og virksomhedsejer ind i en ny udviklingsfase.

Når Martin skal beskrive, hvad en sparringspartner gør for en virksomhed, er hans første kommentar hertil, at alle virksomheder med ønsker om vækst, bør kigge efter en sparringspartner. Det er effekten af at have en at vende små og store problemstillinger med og som kan kigge din virksomhed igennem med forretningsorienterede briller på: En som kan tilføre så meget viden til din virksomhed. En person som har prøvet lignende ting før og derved kan udfordre og/eller støtte dine beslutninger. Martin siger,

tekstboks-undo

For mit vedkommende har det været en stor ting at have en sparringspartner som jeg kan ringe til og sige, ”jeg går med de her tanker – hvad synes du?” Jeg har nogle dygtige medarbejdere, som jeg kan drøfte nogle ting med, men når det er oppe på ledelsesniveau, så havde jeg ikke haft nogen at sparre med uden Torben”.

Forløbet har fulgt UNDO ind i en virksomhedsform, der kan udvikle sig mod at absorbere den stigende efterspørgsel. Vækst er i højsædet og Martin glæder sig til at fortsætte ud af den vej, som han i samarbejde med Sparringspartnerne har fundet frem til.