Hvad sker der, når iværksættervirksomheden ikke er så lille mere, men er en stor professionaliseret virksomhed? Hvordan kommer man videre mod fortsat vækst? Ejer af Næstved Rygcenter, Hans Andersen, fortæller i sit interview med Sparringspartnerne, om at gå fra at være en lille 2-personers virksomhed, til en stor iværksættervirksomhed, der har brug for ny organisationsstruktur; og igen videre fra en professionaliseret virksomhed, der har nået loftet for indtjening. Læs hvad Hans Andersen og Sparringspartnerne fik ud af det 20 timers Gratisforløb.  

Næstved Rygcenter – fra enkeltmandsvirksomhed til mellemstor virksomhed

naestved-rygcenter-hans-andersenHans Andersen er manden bag Næstved Rygcenter og dermed også bag tanken om en behandlingsform, der ikke blot skadesbehandler, men som også genopbygger, forebygger og udvikler. Hans er uddannet fysioterapeut og har haft det som vedvarende målsætning igennem livet at skabe en selvstændig virksomhed, der har fokus på det hele menneske. Derfor blev Hans selvstændig fysioterapeut, samtidig med at han uddanner sig videre til i 2002 at være færdig som osteopat. I dag er Hans, foruden ejer af Næstved Rygcenter og behandler, underviser på Osteopatiskolen.

Næstved Rygcenter er i dag en professionaliseret virksomhed med 15 behandlere og 5 administrationsmedarbejdere: Næstved Rygcenter og Hans Andersen har allerede gennemgået den organisatoriske forandring der skal til, når den lille iværksættervirksomhed pludselig er stor. Her bliver en mere struktureret virksomhedsform nødvendig for at bibeholde overblik og gennemsigtighed i forretningen. Hans fortæller;

”Vi ramte et punkt, hvor virksomheden blev så stor, at det var svært at bibeholde overblik over alle processer, som også ændrede karakter. Opgaver som fx medarbejdersamtaler, indkøb af faciliteter, planlægning af behandlingsaftaler mm. blev omfattende arbejdsopgaver, der krævede meget mere struktur, planlægning – og tid”.

Selv fandt Hans sig i denne overgangsfase primært som administrator med lange arbejdsdage og væk fra behandlerrollen; den rolle han eftertragtede mest – og som han egentlig også fandt sig bedst til. Hans kunne se, at situationen ikke var holdbar i længden, hvilket udledte en beslutning om ansættelse af en daglig administrativ ledelse, samt administrative medarbejdere, der fremtidigt skulle facilitere de administrative opgaver. Denne beslutning har Hans ikke fortrudt, og den løste specielt en del tidsmæssige udfordringer, der lå i Hans’ professionelle sfære så vel som den private.

Med ny virksomhedsstruktur, 28.000 behandlinger om året og således en efterspørgsel der tenderer en markedsmæssig mætning, bruger Hans 2014 på at opsøge fora, hvor han kan finde inspiration til fremtidig udvikling af Næstved Rygcenter. Dette inkluderer bl.a. opstart af samarbejde med Næstved Erhverv. Ved et arrangement er Hans medhører til en præsentation af Sparringspartnerne og tager efterfølgende kontakt til Niels Buchholst, der er foredragsholderen.

 

Fra B2C til B2B med Sparringspartnerne

Efter første møde mellem Hans Andersen og Niels Buchholst er udgangspunktet følgende: Hans føler, at Niels Buchholst er personen der kan hjælpe Næstved Rygcenter i den rigtige retning mod ny markedsorientering og øget omsætning; ind i processen, hvor målet fortsat er at ”løfte mennesker til et bedre liv”, og hvor virksomheden fortsat vokser. Fra januar 2015 til juli 2015 bruges de 20 timers Gratisforløb til at konkretisere målsætningen, og resultatet bliver en B2B-strategi, der således fokuserer på en helt ny kundegruppe uden for sygesikringens rammer.

naestved-rygcenter-tekstboksNiels Buchholst bruger igennem forløbet sine mange års erfaring fra erhvervslivet til at anskue Næstved Rygcenters muligheder for ekspansion. Hans fremhæver særligt Niels’ evne til at være fremadskuende og se potentialet i virksomheden. Hans ser også en stor fordel og tryghed i at tage hul på en ny strategi sammen med en sparringspartner, der har stor erfaring. Én som kan forhindre forkerte beslutninger og holde fokus på opgaven.

Næstved Rygcenter har besluttet at gå fra Gratisforløb over i Professionaliseret forløb, hvor Sparringspartneren får et honorar for sin fortsatte støtte og rådgivning til virksomheden. Når Hans spørges om grunden hertil, fremhæver han både Niels’ færdigheder, engagement, samt den værdi der ligger i, at Niels allerede har ½ års indsigt i virksomheden: Dette giver et langt bedre udgangspunkt end en evt. anden ekstern professionel vil have.

Hans er ikke i tvivl om, at rigtig mange virksomheder kan drage nytte af Sparringspartnerne, og når Hans bliver spurgt om, hvad Sparringspartnerne kan gøre for en virksomhed, er svaret klart: Sparringspartneren kan ”… holde den daglige ledelse i hånden og være med til at styre, holde i den røde tråd, og altså styre i den retning man nu strategisk har valgt at gå. Hjælpe med strategien, men også hjælpe med at holde strategien. ”