Den 2. juni 2015 havde formand Niels Buchholst taget forløbskoordinator Jesper Yde Knudsen med på studietur til Stockholm for at skabe inspiration til udviklingen af Sparringspartnerne. 

“Vi mødes kl. 06.15 ved terminal 2”, lød beskeden fra Niels Buchholst. ”…jeg forsikrer dig for, at du vil blive imponeret!”  Og sådan gik det.

Vært for besøget i Stockholm var Harry Goldman, der er direktør for Jobs & Society i hele Sverige. Jobs & Society er en forening, som har til formål at hjælpe med opstarten af virksomheder. Den vigtigste ressource i foreningen er frivillige timer fra erhvervsledere, som yder rådgivning til iværksættere. Hovedparten af finansieringen af hele organisationen stammer fra sponsorater fra private virksomheder.

30 års erfaringer

Over en 30-årig periode har Sverige rykket sig fra en jævn placering til at ligge på en femteplads, når det gælder iværksætter-raten i befolkningsgruppen 15-65-årige. Foreningen er bygget op med lokale ”iværksættercentre”, der dækker 1-3 kommuner. Et lokalt iværksættercenter trækker så på et netværk af erhvervsledere, der står til rådighed som rådgivere for iværksættere under opstart.

I dag – næsten 30 år efter stiftelsen af Jobs & Society Sverige – er der 100 lokale iværksættercentre fordelt ud over landet. Jobs & Societys indsats, bl.a. sammen med et iværksætterprogram på skoleskemaet i hele landet, har været medvirkende til at flytte Sverige fra en middelmådig placering som iværksætternation i 1970’erne til en 5. plads på verdensplan i den seneste måling fra 2014.

På europæisk plan ligger Sverige kun efter Holland. På verdensplan desuden efter Canada og USA.

Jobs&Society Sverige i tal

Jobs&Society har 20.000 nye kunder pr. år. Heraf vælger omkring halvdelen at starte virksomhed.
Hver opstart koster kr. 10.000 og resulterer i ca. 1 fuldtidsstilling.
Hvert år generer det ca. 400.000.000 kr. i skatteindtægter.