Tirsdag den 9. juni afholdt foreningen endnu engang stormøde. Der var mange nye ansigter og der blev lagt ud med networking blandt de tilstedeværende.

Foto: Martin Håkan / CoverGanda

Formand Niels Buchholst lagde vægt på at årsmødet har skabt positiv omtale i pressen og afgav beretning om mange nye og spændende samarbejder, blandt andre Go Grow, RUC og Dansk Erhverv. Der startes nyt Go Grow-program på CBS til efteråret, hvor Sparringspartnerne står til rådighed som mentorer for de deltagende virksomheder. Ligeledes startes der et nyt projekt på Roskilde Universitet med fokus på iværksætteri, som kaldes ‘Moving on up’, hvor Sparringspartnerne følger den spændende udvikling.

Fokus for dagen var kommunikation og der er i det seneste stykke tid blevet arbejdet på at formulere en kommunikationstrategi, som blev præsenteret på stormødet af kommunikation- og markedsføringskonsulent Camilla Bruun Sørensen. Væsentlige pointer var, at der skal arbejdes hen imod at samarbejdspartnere bliver klædt bedre på til at videregive historien om og formålet med Sparringspartnerne. For at sikre et godt omdømme, skabe synlighed og kendskab til foreningen samt forny samarbejdsaftaler, er det afgørende at der er god dialog med samarbejdspartnerne.

Forløbskoordinator Jesper Yde Knudsen fortalte om inspirationen fra Jobs&Society i Sverige, hvor han og Niels Buchholst var på besøg 2. juni 2015. I Sverige har Jobs&Society 4000 mentorer på landsplan og ønsker at fordoble antallet. De er en landsdækkende forening og den væsentlige forskel fra Sparringspartnerne er, at Jobs&Society har egne lokalafdelinger, hvor Sparringspartnerne har lokale partnere med hver deres erhvervs-strategi.
Du kan læse mere om Jobs&Society Sverige her.

Joachim Rosenstand, kendt fra Rosenstand og Kyllebæk, var inviteret til at give sit bud på hvordan Sparringspartnerne kan optimere kommunikation og markedsføring yderligere. Han gav sit kreative bud på hvordan Sparringspartnerne kan blive mere synlige og få budskaberne frem. Han lagde op til at mere brugerinvolverende medier og video kan gøre kommunikationen mere levende og dermed nemmere for modtageren at huske og fortælle videre.