Ved Sparringspartnernes årsmøde 28. april 2015, satte vi fokus på udvikling og vækst i SMV’erne. Hovedindlægget på årsmødet var et forskningbaseret indlæg af professor Mette Neville fra Aarhus Universitet, som bekræftede vores mission, at sparring er vejen til vækst.

Foto: Martin Håkan / CoverGanda

Mette Neville har forsket i små og mellemstore virksomheder i mere end 15 år. Som datter af en tekstilfabrikant har hun en stor interesse og et stærkt engagement i SMV’er og hun har været med til at stifte Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder, et samarbejde mellem Aarhus Universitet, PwC og Nykredit. Formålet med projektet er at lave forskning, indsamle viden og skabe redskaber. Man kan næsten sige at Mette Neville har opskriften på hvad der skal til for at styrke SMV’erne. 

Der er et stort fokus på SMV-segmentet i Danmark, fordi der er for få vækstvirksomheder. Mette Neville påpegede at den tid, hvor man kunne gentage sin forretningsmodel, er slut. Man kan ikke bare køre ’business as usual’.

– Innovation hos SMV’erne er i negativ vækst og vi ved at der er en sammenhæng mellem, hvor innovative og hvor produktive virksomhederne er. De større virksomheder er længere fremme når det drejer sig om produktinnovation og procesinnovation, fortæller hun.

Mange ejerledede virksomheder er ikke bevidste om deres egne kompetencer og hvad der adskiller dem fra konkurrenterne, ud over prisen. En af udfordringerne er også, at 67% af ejerlederne er faglærte og har en faglig stolthed og dygtighed, men de er ikke kommercielt tænkende og har ikke altid de nødvendige ledelseskompetencer. Derfor er ejerlederen ofte heller ikke god til at delegere opgaver og har svært ved at slippe kontrollen.

– I en rundspørge vi lavede i 2010 har 1000 adspurgte ejerledere alle svaret, at de ønsker at komme tilbage til et niveau før finanskrisen. 40% har dog ikke en strategi for hvordan det skal lykkes, fortæller Mette Neville.

En del af forskningsprojektet er derfor at hjælpe virksomhederne til at klarlægge egne kompetencer, ønsker og strategi for at nå målene. I forskningsprojektet tilbydes de deltagende virksomheder to sparringspartnere over en periode på 3 år, med besøg hver tredje måned. Derudover tilbydes læringsforløb baseret på Business Model Canvas, hver tredje måned, for at sikre at redskaberne er anvendelige.

Sparringen er vigtig
Når man skal vælge sparringspartner anbefaler Mette Neville at man vælger den som irriterer én mest – for så får man mest ud af sparringen. Hun udtrykker også begejstring for Sparringspartnerne, fordi det fremgår af forskningsprojektet, at sparringen er vigtig.

– Der er ikke én virksomhed i projektet, som ikke har en blind vinkel et eller andet sted i Business Model Canvas, fortæller hun.

Sparringspartneren er en vigtig kilde, som kan hjælpe virksomheden dertil hvor en professionel bestyrelse kan tage over. Flere af virksomhederne i projektet har valgt at få en eller flere professionelle bestyrelser, og der er en sammenhæng mellem virksomhedens vækstambitioner og tilstedeværelsen af en bestyrelse. Mulighederne for finansiering er fortsat ufleksible, men med en professionel bestyrelse kan man trække hele bestyrelsens netværk ind i sin virksomhed, og det kan åbne bankens kasse.

En professionel bestyrelse skal skabe mening, strategi, balancere kerneforretning og ny forretning – og så skal bestyrelsen være informeret og interaktiv.

– Du kan have ligeså dygtig en bestyrelse du vil, men hvis den ikke fungerer som et team, så er det lige meget. Samarbejdet er ligesom en burger: Ejerlederen er bollen i burgeren – bestyrelsen er bøffen. Er ejerlederen ikke tilfreds, så klemmer man bare på bøffen, og så smutter den, beskriver hun.