Niels Buchholst og Peer Kølendorf deltog fredag den 10. april i en workshop på RUC med 28 studerende i Entrepreneurship. De 28 deltagere var delt op i fem gruper og fem vidt forskellige projekter blev præsenteret. Sparringspartnernes rolle var at vurdere de enkelte projekters mulige kommercialisering. De fem projekter var grundigt forberedt og blev præsenteret af de studerende og vi vurderer at af de fem projekter var der fire som havde potentiale for efterfølgende at kunne markedsføres.

– Det er vores indtryk at de studerende og deres underviser, Nina Vinter Andersen, var tilfredse med udbyttet af vores tilstedeværelse og vi har givet udtryk for at vi gerne gentager workshoppen på RUC ved passende lejlighed, fortæller formand Niels Buchholst.