Det er flere gange erfaret, at sparring har særlig stor betydning for vækstvirksomheder, og der er ikke mindst et stort ønske om sparring hos landets SMV’er.

I april 2014 tog Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Dansk Erhverv, Håndværksrådet og PwC initiativ til, at starte et mentorprogram, som er særligt målrettet SMV’er. Ifølge Bent Claudi, som er formand for ATVs Innovationsudvalg, er der et stort potentiale for vækst og jobskabelse i landets små og mellemstore virksomheder. På samme måde som Sparringspartnerne, er projektet designet til, at tilbyde gratis sparring til virksomheder med vækstpotentiale og ambitioner. 20-25 virksomheder er blevet udvalgt, blandt flere hundrede, til at deltage i projektet og modtage sparring fra en erfaren topleder i dansk erhvervsliv. Projektet har snart kørt i et år, og skal evalueres til foråret 2015. Her vil det blive besluttet om, og i hvilken form, projektet skal fortsætte.

Du kan læse mere om ATV-projektet ved at klikke her.

Her kan du læse hvad World Translation A/S har fået ud af at deltage i ATV-projektet.