Der var fokus på vækst, samarbejde og netværk, da Sparringspartnerne havde stormøde tirsdag den 10. marts 2015. Ønsket for fremtiden er, at skabe flere vækstiværksættere og styrke erhvervslivet og væksten i Danmark.

Lige omkring 30 sparringspartnere, bestyrelsesmedlemmer, partnere og repræsentanter fra sekretariatet, Stevns Erhvervsråd, var samlet, da dnp denmark a/s endnu engang lagde hus til Sparringspartnernes stormøde.

Formand Niels Buchholst aflagde rapport for de forgangne måneders arbejde i foreningen og særligt i fokus var flere nye samarbejdsaftaler og sponsorater, som er undervejs samt en introduktion til det nye sekretariat. Sekretariatet vil fremover professionalisere administrationen af Sparringspartnerne, sørge for screening af ansøgende virksomheder, matche sparringsforløb og have ansvar for kommunikation og markedsføring af foreningen. Niels Buchholst udtrykte stor tillid til at samarbejdet med det nye sekretariat vil styrke foreningen. Ambitionen er at fordoble antallet af igangværende sparringsforløb inden udgangen af 2015.

Ligeledes berettede Niels Buchholst om god dialog mellem Sparringspartnerne og andre aktører, herunder CBS, RUC, Venture Cup samt kommunale tilbud om sparring. Han lagde stor vægt på vigtigheden af netværk og dialog, og understregede at Sparringspartnere ønsker at være supplement til, og tilbyde samarbejde med lignende kommunale ordninger.

Foruden formandens beretning gav Sparringspartner Finn Gilling et interessant indlæg om hvordan man får en profitskabende organisation ud af en virksomhed. Der blev ligeledes netværket og udvekslet erfaringer, sparringspartnere imellem.

Næste stormøde er fastsat 9. juni 2015.