Hvad stiller man op, når ens virksomhed vokser, og man skal ansætte medarbejdere, men hverken har uddannelse eller erfaring med økonomi og ledelse? For Michael Neigaard fra virksomheden S.T.O.P. blev koden knækket gennem et forløb hos Sparringspartnerne. 

 Et tilfældigt møde med Sparringspartnerne – i en helt anden sammenhæng – blev startskuddet til et forløb hos sparringspartner, Erik Østergaard, der har mange års erfaring med lederpositioner i store virksomheder.  

 ”Mit møde med Erik havde den perfekte timing. Jeg stod midt i et skifte. Fra at have stået alene med alting skulle jeg til at ansætte folk, være nogens chef og direktør i mit firma. Jeg havde brug for hjælp til at se mig selv i den rolle og finde mig til rette med de opgaver og det ansvar, der følger med. At lære det fra én, der selv har prøvet det og har gjort det i mange år – det var den helt rigtige vej for mig”, siger Michael Neigaard. 

 Ro og tro på mig selv
Som uddannet maskinmester og mere praktisk, ’hands-on’ arbejde gennem karrieren kunne det meget vel have vist sig, at Michael ikke havde profilen og de personlige egenskaber til at være direktør. Og så ville han have givet stafetten videre.  

 ”Heldigvis viste det sig, at jeg faktisk er ret god til ledelse, og at det falder mig let og naturligt. At have Erik på sidelinjen som sparringspartner har givet mig roen og troen på mig selv i den rolle og rammerne til, at min virksomhed har kunnet udvikle sig og fortsætte sin vækst”. 

 Erik fortsætter som konsulent
I dag er det gratis 15 timers forløb hos Sparringspartnerne afsluttet. På mange planer har det dog givet så god mening for Michael, at han har besluttet sig for at fortsætte med Erik Østergaard som konsulent på sidelinjen.  

 ”Vi er nået til et punkt, hvor det giver mening – som et led i vores fortsatte vækst – at kigge mod udlandet. Min virksomhed og vores unikke konstellation med det sikkerhedsmæssige og det pædagogfaglige er noget, jeg ser brede sig ud på andre markeder i andre lande også. Og her vil Eriks mange års erfaring og brede faglighed være en god følgesvend på den rejse”, slutter Michael Neigaard. 

Om S.T.O.P 
S.T.O.P. er forkortelsen for Sikkerhed. Tryghed. Omsorg. Pædagogik. Det er en virksomhed, som siden 2005 har hjulpet borgere med svære udfordringer og personalet på institutioner med at få en tryg hverdag og ekstra støtte til særligt svære opgaver. Det handler om skabe de rigtige forhold, så det faglige personale trives og har de rigtige kompetencer, så de kan skabe tryghed og mere trivsel hos borgerne