80 % af alle danske virksomheder er ejerledede. Ifølge CBS er ejerledede virksomheder ”rygraden i dansk erhvervsliv”. Ved en konference 25. februar arrangeret af CBS, gav forskere og praktikere bud på fremtidens strategier for styrkelse af ejerledede virksomheder. Formand for Sparringspartnerne Niels Buchholst deltog ved konferencen og kunne efterfølgende konkludere, at involvering af mentorer, sparringspartnere og sågar professionelle bestyrelser kommer til at spille en vigtig rolle i dansk erhvervsliv i fremtiden.