Sparringspartnerne har indledt et samarbejde med Copenhagen School of Entrepreneurship, som er en afdeling af Copenhagen Business School. Formålet med partnerskabet er, at støtte udviklingen af ”studentervirksomheder” i universitetsmiljøerne. Sparringspartnerne tilbyder helt konkret sparring til kvalificerede virksomheder inden for tre målgrupper: IT, Design samt Mode og Accessories. Et antal virksomheder inden for hver af kategorierne er under udvikling og vil inden længe efterlyse sparring fra erfarne erhvervsledere, og derfor opfordrer Sparringspartnerne interesserede medlemmer til at henvende sig til sekretariatet.

Niels Buchholst vil omtale samarbejdet nærmere under stormødet 10. marts.