Lene Jensby Lange med virksomheden Autens havde i efteråret 2014 tilknyttet sparringspartneren Karl Thiessen, HR-butikken.
Samarbejdet kom i stand gennem Vækstfabrikken i Roskilde, hvor Lene havde efterspurgt en mentor, og så bød Karl sig til. 

tekstboks-maanedens-forloeb-autens– Vi ville gerne have en mentor til det her med at kunne diskutere virksomhedens ve og vel og overordnede strategi i et helikopterperspektiv.
I hverdagen sidder vi jo meget nede i de forskellige opgaver og har hele tiden travlt med deadlines. Så det her med lige at kunne hæve sig op over hverdagen og tænke nogle forskellige tanker og drøfte det med en, som ikke er en del af det, det er super spændende, især når det er med en, som har en bred og langvarig erfaring. Vi gik ind i det, fordi vi på Vækstfabrikken havde haft en Ph.d. som havde skrevet om, hvad der egentlig hjælper virksomheder videre, og han havde peget på, at det her med at have en mentor af en art, var noget af det, der rykker, så det kastede vi os ud i, fortæller Lene.

Autens, der startede i 2005, har allerede fire medarbejdere, og en af de ting, som Lene brugte Karl til, var at diskutere personaleledelse.

– Karl har en meget dybdegående HR-ekspertise, som han har delt ud af, altså f.eks. i forhold til, hvordan vi får medarbejdere godt ind, hvad det er vi fremadrettet leder efter og masser af gode tips og værktøjer. Vi har drøftet, hvordan man professionaliserer forretningsgangene, når man vokser fra helt lille til at blive lidt større, så der kommer nogle systemer og noget struktur, så man nemmere kan vækste, forklarer Lene.

Sparringsforløbet sluttede i december, og Lene har været meget tilfreds med at have Karl som sparringspartner.

– Karl har altid været vanvittigt godt forberedt, hvilket jeg ikke engang forventede. Jeg havde nok tænkt at der kom en forbi og så tog vi nogle snakke. Jeg havde selv en idé om, hvad jeg gerne ville snakke om de forskellige gange, men han havde også en masse på hjerte hele tiden. Han har taget fat i de overskrifter, jeg gerne ville drøfte og udfordres på og har kommet med nogle bud på det, og fordi han har en langvarig ledelseserfaring fra nogle større virksomheder, et bredt netværk og driver HR-butikken, har han nogle andre perspektiver, som har været spændende at drøfte. Det er jo en fornøjelse at få lov til at diskutere sin virksomhed med en, der interesserer sig for virksomheder, slutter Lene.