Ledelsesevnerne halter i mange ejerledede virksomheder. De ideer og strategier, der kunne give vækst, vil med stor sandsynlighed ikke blive eksekveret. Fra efterårets Erhvervspolitiske Ejerlederforum har vi fem anbefalinger til virksomhederne og det offentlige.

– Ejerlederen er vant til at gøre det hele selv. “Kan-selv” er en del af DNA’et for at starte og drive en virksomhed frem. Dette DNA er i direkte modstrid til at lede og uddelegere ansvar, siger Oluf Hjortlund, formand for Erhvervsorganisationen Ejerlederne. 

Derfor er skiftet stort, når virksomheden når en størrelse og et antal medarbejdere, hvor det at lede bliver af stigende og i nogle situationer af afgørende betydning.

– Det forhold, at mange er drevet af faglig interesse kan medføre, dels at de mangler ledelsesredskaber, dels at de ikke har lyst til at være i ledelsesrummet, siger Oluf Hjortlund.

Fem anbefalinger til at skabe vækst gennem bedre ledelse:

– Vi mener, der er behov for en samlet indsats fra det offentlige, interesseorganisationer, de finansielle kilder og fra virksomhederne selv. Der er for det første behov for en indsats, der får flere ejerledere til seriøst at overveje en bestyrelse, et advisory board eller en mentor.For det andet har ejerlederne brug for hjælp til at vurdere, hvilke kompetencer bestyrelsen eller tilsvarende skal bidrage med og til screening af kandidater, der kan støtte ejerlederen i vækst. Den gængse ejerleder har ikke nødvendigvis forudsætningerne for dette,  konkluderer Oluf Hjortlund.

Det Erhvervspolitiske Ejerlederforum i efteråret har resulteret i fem anbefalinger til virksomhederne og det offentlige.

  • Ejerledere: Investering i administrativ leder
  • Ejerledere: Overveje at få en grundig, tillidsfuld sparring
  • Ejerledere: Overveje at få en prof. bestyrelse, et advisory board eller en mentor
  • Det offentlige, rådgivere, finansielle kilder, kollegaer: indsats for at få ejerledere til at overveje bestyrelse eller anden sparring
  • Region, kommune og rådgivere: Hjælpe med at vurdere kompetencebehov og screening af kandidater til bestyrelse eller anden sparring

Assistance til ledelse

Det er nærliggende at foreslå lederuddannelse til ejerledere. Det vil i nogle tilfælde også være fortræffeligt. I andre tilfælde er det imidlertid så langt fra ejerens DNA, evner og interesse, at der må andre midler til.

I disse tilfælde opfordrer vi ejerlederen til at investere i en administrativ leder, en personaleleder eller en kombination med økonomidirektør – som et af de første vækst­initiativer. I nogle tilfælde kan kompetencerne måske findes blandt de allerede ansatte, ellers må de hentes udefra.

– Men helt grundlæggende kan det være en udfordring for ejerlederen at give afkald på kontrollen, og det kan kræve grundig og tillidsfuld sparring at nå til den erkendelse, siger Oluf Hjortlund.

Overvej en bestyrelse eller tilsvarende

Begrundelserne for ikke at have en bestyrelse er oftest, at virksomheden er for lille til det (35 %) eller ejeren ikke kan se nytten af det (27 %), viser Ejerlederanalysen. Vi vurderer dog, at en del af årsagen skal findes i, at en bestyrelses indblanding i forretningen kan skabe konflikt i forhold til ejerlederens kontrol-gen.

Bestyrelsen er med til at give overblik og opfølgning. Den rette bestyrelse er desuden med til at udvikle virksomheden strategisk.

Ejerlederanalysen viser i tråd med andre undersøgelser, at bestyrelsen har en positiv indflydelse på virksomhedens fokus på f.eks. strategiudvikling og risikostyring.

For at skabe værdi er det vigtigt, at kompetencerne i bestyrelsen matcher virksomhedens aktuelle behov, og at medlemmerne kender udfordringerne i netop de små og mellemstore virksomheder. Udfordringerne er forskellige og kan eksempelvis være innovation, eksport, forretningsudvikling, strategi, økonomi, vækst, ledelse eller generationsskifte.