Faxe Vandrerhjem er den perfekte arbejdsplads for Mark, Martin, Marianne og mange andre. Fælles for dem er, at de er førtidspensionister og mentalt udfordrede borgere.

Men ud over at være en succesfuld socialøkonomisk virksomhed, så er vandrehjemmet også blevet mere lønsomt. Bl.a. gennem samarbejde med Sparringspartnerne.

Hos Faxe Vandrerhjem – også kaldet Danhostel Faxe – kan kommunen bevilge dem et forløb med beskyttet beskæftigelse, hvor de kan indgå i hverdagen på en professionel arbejdsplads. Her er ni fuldtidsansatte – alle med hvert deres fagområde og udprægede gode pædagogiske egenskaber – og 20 borgere i et beskyttet beskæftigelsesforløb.

For mere end 30 år siden startede Danhostel Faxe som en social virksomhed. Dengang fyldte indtjeningen fra de sociale aktiviteter ca. 70 procent og driften af vandrehjemmet kun 30 procent. Det billede er vendt – og i dag udgør det sociale ca. 40 procent og driften 60 procent af stedets omsætning.

Et sted hvor medarbejderne trives

Hver borger får den hjælp og de opgaver, der matcher kompetencer, evner og ikke mindst overskud. Det kan være rengøring og klargøring, tjenerjobs samt service– og køkkenopgaver. Mens én borger lærer at lave sin første ’høns i asparges’, vil en anden borger føle lige så stor sejr ved at røre i gryden.

Det sociale engagement er en vigtig del af virksomheden. For Morten Romme, der er daglig leder, er det ’det hele værd’, når man oplever, at udfordrede borgere, der ellers ikke var levnet de store muligheder og chancer, trives og udvikler sig.

”Martin er et godt eksempel. Han har været her i ca. 20 år og er netop udnævnt til overtjener. Vi kender ham og hans svage punkter så godt, at vi ved, hvordan vi bedst hjælper ham til at udfylde sit job. I dag er han fx tjener på et arrangement for 80 personer. Han har udviklet sig så meget, så han både bidrager mere til flowet og opgaverne, men også personligt er vokset med et selvværd i top. Sådan er det med flere af vores borgere – og det er noget af det mest berigende,” siger Morten Romme.

En mere moderne og lønsom virksomhed

Det er nye boller på suppen, siden Morten Romme tiltrådte som ny daglig leder for seks år siden. Blandt andet er der en løbende restaurering af de 21 værelser, køkkener, møde- og festlokaler, ligesom der for få år siden blev etableret en imponerende udsigtsterrasse. Danhostel Faxe ligger nemlig lige på kanten af det geologiske naturfænomen, Faxe Kalkbrud – og med både cafe, ishus og festlokaler er stedet bestemt et besøg værd.

Økonomien har dog i perioder været svær – og her har man haft god nytte af en løbende kontakt til Niels Buchholst fra Sparringspartnerne. Sammen har man sat et ekstra fokus på økonomien og driften for at vurdere, hvor der kunne sættes ind. Udfordringen er nemlig, at mens man i andre virksomheder kan skære til og gennemføre besparelser, er det ikke lige til med en virksomhed som denne.

”Vi skal have et vist niveau for at være godkendt til at tage borgere ind, som skal i beskyttet beskæftigelse. Da Niels lærte os at kende og blev bekendt med den udfordring, har vi haft en god dialog og sparring om økonomien og driften – og det har resulteret i en økonomi, der er i sund udvikling”.