Vi er designere og ikke forretningsfolk, men vi vil gerne lære og blive endnu dygtigere til den del. Hos Sparringspartnerne har vi adgang til erfarne erhvervsledere, der selv har været igennem møllen.

Olivia Bohl, Cecilie Flye og Tascha Nielsen mødtes, mens de læste design på Københavns ErhvervsAkademi. Til faget Entrepreneurship skabte de en kollektion af smykker inspireret af livet i havet og med afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Smykkerne blev en stor succes. Alt blev solgt, hylderne ryddet, og flere ville gerne købe smykkerne – også efter at projektet var afsluttet.

Da pigerne skulle i praktik, besluttede de at fortsætte med at designe, producere og sælge deres smykker – og de formåede at holde det oven vande, mens bachelorstudiet blev afsluttet i januar 2020.

Base i Bredgade
I dag har Olivia, Cecilie og Tascha jobs ved siden af, men et showroom, værksted og kontor i Bredgade har skabt de helt rigtige rammer for at kunne lægge al deres arbejdstid i det fælles firma, AKVA Jewellery. Det er målet.

”Den dag, vi udelukkende kan fokusere på at designe smykker, har vi for alvor lykkes, men indtil da er vi nødt til at påtage os nogle ekstra opgaver, så vi varetager også grafik, PR og salg internt”, siger Tascha Nielsen.

Vores livline
Undervejs har de fået tilbudt hjælp bl.a. fra Sparringspartnerne, hvor de kan trække på den store viden og mange års erfaringer, som netværkets erhvervsfolk har oparbejdet igennem en årrække.

”Niels Buchholst er vores livline. Vi kan vende alt med Niels – i fortrolighed og åbenhed. Vi får gode ideer og sparring til, hvordan vi kan optimere vores drift og lønsomhed. Han har bl.a. hjulpet os med en langt bedre kreditaftale, så vi i dag først betaler for vores varer, når vi selv har modtaget betaling for vores smykker. Muligheden for at forhandle sig til en længere kreditaftale hos vores leverandører var slet ikke noget, vi havde overvejet, før Niels sagde det”, tilføjer Tascha.

Derudover har AKVA Jewellery også fået hjælp til bl.a. budgettering – og på de interne linjer har de tre indehavere fået sikret sig selv, hinanden og virksomheden i en juridisk indehaveraftale.

”Sparringspartnernes mange mentorer og store, vidt forgrenede netværk er guld værd for os nystartede. Der er mange dygtige, erfarne folk i netværket omkring Sparringspartnerne, så uanset vores problem eller overvejelse er der solide kræfter at trække på. Vi er gode til design og den kreative proces. Den mere hard-core forretningsførelse får vi hjælp til, så vi kan sikre den fortsatte udvikling af vores virksomhed”, slutter Tascha.