Det, der startede som et universitetsprojekt, ligger i dag til godkendelse hos Den Europæiske Patentstyrelse. Et forløb først med en mentor og siden med Sparringspartnerne har fulgt virksomheden ObTek igennem de seneste års udvikling.

Mens Frederik, Lea og Isa læste til designingeniører på DTU, udviklede de – som en del af undervisningen – en løsning, der skulle bidrage til bedre håndhygiejne. Den blev testet på Roskilde Festivalen, hvor håndhygiejnen ofte halter. De byggede en prototype, der baserede sig på en vand–sæbe–vand–cyklus.

”Den grundlæggende cyklus-tanke var god nok, men vi kunne se, at folk gik væk fra håndvasken efter få sekunder og derfor aldrig nåede til det punkt, hvor prototypen gav dem sæben. Det er nemlig varigheden af indsæbningen, der tæller, når det gælder om at fjerne bakterier”, fortæller Isa Bjørnø Ipsen, der sammen med sine co-foundere, Frederik Randbøll Jørgensen og Lea Würtz Kristensen, endte med at stifte virksomheden ObTek.

De prøvede at tilpasse prototypen med forskellige features, der kunne fastholde brugerne ved håndvasken, men det lykkedes ikke 100%.

”Vi færdiggjorde vores kandidat, men kunne ikke lægge ideen fra os. Hvem er vores målgruppe? Hvordan kan vi fastholde brugerne ved håndvasken og med tilstrækkelig lang indsæbning? Vi kom frem til at reducere vandstrålen, efter sæben er taget, så indsæbningen nu foregår i 15 sekunder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler”, siger Isa Bjørnø Ipsen.

Efter en intro bl.a. hos private børnehaver er produktet i dag et af flere vigtige redskaber til at sikre god håndhygiejne.

Sparring fra garvede erhvervsfolk

Trekløveret har undervejs vundet et Venture Cup Mentorprogram – en særlig konkurrence for universitetsstuderende. Her mødte de Niels Buchholst og fik ham som mentor i et halvt år. I dag samarbejder de fortsat med Niels og modtager sparring hos Sparringspartnerne.

”Niels’ karriere med flere start-ups, udvikling af egen virksomhed og ikke mindst salg af virksomheden til en international aktør – det er en erfaring, som vi har stor gavn af. Alt, hvad der hedder aftaler, får vi Niels’ øjne på, så vi har sikkerhed og vished for, at tingene er korrekte og sikrer vores interesser bedst muligt”, siger Isa Bjørnø Ipsen, der til daglig er CEO i virksomheden.

Produktion plads

Via Sparringspartnerne har ObTek fået kontakt til produktionsfolk i Asien. Det kan være svært at gennemskue, hvem man går til, men Niels Buchholst har gode kontakter i Asien, som han kender og kan stå inde for.

På den måde har ObTek fået en meget bedre forståelse for produktionsleddet – bl.a. kvaliteten, leveringssikkerheden og værdien af de faste priser.  ObTek har også på opfordring strømlinet deres organisation med mere fokus på salg og markedsføring.

Kunderne

Produktet har været i test hos flere daginstitutioner, og resultaterne taler deres tydelige sprog.

Korttids-sygefraværet er faldet. Omregnet svarer det til en besparelse på 2,5 sygedage pr. år pr. medarbejder.

”Sparringspartnerne har givet os værdifuld sparring – også når det gælder vores kunder. Med deres sparring fik vi f.eks. etableret en testperiode hos flere daginstitutioner, ligesom vi nu har kontakt til kommunerne, hvor Sparringspartnerne også hjælper os med at komme igennem. I den helt anden ende af spektret ved Sparringspartnerne også, hvor store kvantiteter vi skal sælge, før det giver mening at kontakte store virksomheder om samarbejder”, tilføjer Isa Bjørnø Ipsen.

En (sæbe)boblende fremtid

Patentansøgningen er indsendt til Den Europæiske Patentstyrelse – og kommer de retur med svar om, at der ikke findes noget sammenfaldende patent, er det ObTek frit for at udvælge de lande, hvor de ønsker et patent. Det kommer til at ske i sommeren 2022.