Hvordan vælger man den rette, juridiske rådgiver? Firmaet Green Cleaning ApS befandt sig pludselig i et juridisk morads og havde brug for dygtig advokathjælp.

Green Cleaning ApS er specialiserede i at rense bygninger med tøris – bl.a. Fredensborg Slot i forbindelse med Dronningens runde fødselsdag. Afrensning med tøris er en effektiv behandling, men skånsom for miljøet, idet man undgår brug af kemikalier og opløsningsmidler.

Virksomheden er i rigtig god vækst og har også fået tildelt årets vækstpris i 2018. Her mødte indehaver Steen Zoega Rasmussen Sparringspartnerne. Det blev starten på et samarbejde, der i dag har bragt firmaet langt.

”Vi startede to partnere i firmaet, men det skulle siden vise sig ikke at være den mest frugtbare løsning. Hos Sparringspartnerne åbnede de deres netværk af erfarne erhvervsledere. Blandt andet fik jeg kompetent juridisk bistand og omlagt min selskabsstruktur og partnerkredsen. Det har været en kæmpe gevinst for mit firma”, siger Steen Zoega Rasmussen.

Hos Sparringspartnerne får firmaet løbende sparring og rådgivning om den fortsatte drift og udvikling af firmaet, ligesom strategien løbende bliver fintunet og professionaliseret. I dag står Green Cleaning ApS stærkt i sin branche.

En idé om at starte sin egen tørisproduktion – og dermed være uafhængige af andre leverandører – er et andet synligt resultat af samarbejdet med Sparringspartnerne.

I dag omfatter koncernen også ejerskabet af Den lille Tøris Producent ApS, hvorfra man også kan videresælge til andre f.eks. Københavns Lufthavne til rensning af baner og fly eller levering af vacciner, der skal opbevares iskoldt.