Coronapandemien har mindet os om, at verden er uforudsigelig og skiftende. Det er derfor afgørende for din virksomheds overlevelse og vækst at kunne tilpasse forretningen til de omskiftelige vilkår. Gennem non-profitforeningen Sparringspartnerne har du mulighed for at drøfte forretningen med en erfaren sparringspartner, som står klar til at rådgive og hjælpe dig.

For mange små- og mellemstore virksomheder har coronapandemien skabt udfordringer med bl.a. likviditeten, lavere salg og ændrede konkurrencevilkår. Men store uforudsigelige kriser kommer og går med ujævne mellemrum og er et grundvilkår, som alle virksomheder må være forberedte på, før eller siden bliver virkelighed. Hos Sparringspartnerne har vi erfarne erhvervsledere, der selv har ledet virksomheder sikkert gennem og overvundet forskellige kriser. Du vil få hjælp af en sparringspartner med unik viden, der kan hjælpe din virksomhed sikkert gennem krisen.

Plej relationerne til dine leverandører og kunder

Sparringspartnernes formand Niels Buchholst er en af de erhvervsledere, som har erfaringer med en række krisesituationer, der flere gange har tvunget ham til at analysere situationen, sadle om og tænke utraditionelt. Det gjaldt både da hans virksomhed i midten af halvfemserne stod i flammer og et årti senere, da virksomhedens bank krakkede under finanskrisen. For Niels Buchholst var det afgørende at pleje relationerne i virksomheden, hvilket også er en hans væsentligste anbefalinger.

”Det er efter min mening helt afgørende, at du sikrer og plejer gode relationer til dine leverandører og kunder. Vi havde fx det princip, at vi ikke tog nogle leverandør ind, uden der først blev holdt et indledende møde, hvor vi kunne se hinanden i øjnene og lære hinanden at kende,” fortæller Niels Buchholst.

En krisehåndteringsplan kan være vejen frem

Erhvervsleder Michael Schrøder fra Sparringspartnerne har ligesom Niels Buchholst også erfaring med krisehåndtering. I begyndelsen af 00’erne spekulerede Mikael Schrøder dag og nat på, hvordan han kunne fremskrive købet af sin virksomheds varer. Men alle forsøg på at forudse, hvilke parametre der var afgørende for afsætningen, slog fejl. Virksomheden befandt sig ikke i en økonomisk krise, men risikoen var der, hvis ikke der blevet taget hånd om det. Som ansvarlig leder måtte Mikael Schrøder derfor udarbejde en krisehåndteringsplan.

”Effekten var, at vi fik bremset produktionen ned, så vi kunne holde styr på, at vi ikke producerede mere end aftrækket, fortæller Michael Schrøder.

Hans læresætning har altid været: ’Byg dine beslutninger på facts og ikke på følelser’.

En grundig analyse af din situation er nødvendigt

Morgens Birch er også en af de erhvervsledere som kan hjælpe og rådgive dig gennem krisen. Han har bl.a. hjulpet en familieejet virksomhed gennem en generationsskifteproblematik, hvor der måtte ske en radikal ændring i organisationsstrukturen.

”Min rolle blev i denne situation at være facilitator mellem to lejre: forældrene og sønnen. Min anbefaling var, at der skulle diskuteres på et mere sagligt og faktuelt niveau. Det er nødvendigt at analysere situationen og tage konsekvenserne. Man kan ikke bare sige ”Det er for galt, at det og det giver underskud. Man skal finde frem til, hvorfor den giver underskud og handle på det,” fortæller Mogens Birch.

Han mener selv, at hans egen primære læring af processen har været, hvor vigtigt det er løbende at analysere situationen.

Brug Sparringspartnerne til at komme gennem krisen

Hos Sparringspartnernes tilbyder vi helt konkret et gratis 12-timers sparringsforløb, som bliver skræddersyet til din virksomhed, så vi sikrer god og effektiv sparring med en relevant erhvervsleder.

”Vi har en masse erfaringer at dele ud af, og vi stiller os meget gerne til rådighed. Det er dog vigtigt at slå fast, at vi ikke er et alternativ til alle de glimrende hjælpeforanstaltninger, der findes i både offentligt og semi-offentligt regi. Vi er et supplement. Men vi har meget, vi kan byde ind med,” fortæller Niels Buchholst.