Grundet den udbredte coronavirus, og myndighedernes seneste udmelding om afholdelse af arrangementer, ser vi os nødsaget til at udskyde alle Sparringspartnernes kommende møder, indtil coronavirussens risiko er aftagende.

Foreløbigt drejer det sig om Sparringspartnernes generalforsamling den 25. marts med indlæg om “interne og eksterne inplikationer af coronavirus for Kina” samt netværksmødet på Fuglsang Herregaard den 31. marts.

Information om Sparringspartnernes kommende møder bliver løbende opdateret på hjemmesiden.