Af Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst

På vegne af Sparringspartnerne deltog jeg den 8. oktober i SMV-konferencen på Aarhus Universitet. Konferencen omhandlede projekterne ”Videns forum” og ”Vækstledelse for fremtiden”, mens hovedtemaet for konferencen var Vækstledelse i en digitaliseringstid.

Konferencen var udsolgt med 400 deltagere i et fyldt auditorium, som i løbet af dagen blev præsenteret for mange forskellige indlæg med deltagelse af virksomheder, der har medvirket i forløbene ”Videns forum” og ”Vækstledelse for fremtiden”.

Formiddagens indhold havde fokus på virksomheders værditilbud og rejste emner, såsom:

• Hvordan synliggør du dine muligheder for vækst?
• Hvordan sikrer du dig den rigtige struktur og ledelse for at få succes?
• Sparring og netværk er essentielt.

Til det sidste punkt om sparring og netværk, havde jeg selv et par minutters taletid, hvor jeg fortalte, hvad Sparringspartnerne står for og om vores ønsker med netværket. Jeg benyttede ligeledes lejligheden til at takke professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, Mette Neville, for hendes støtte til Sparringspartnerne siden 2013, hvor vores forening startede. Randers Kommune blev samtidig nævnt for det mod og vision, som de havde lagt for dagen i deres bidrag som hovedsponsor for projektet ”Vækstledelse for fremtiden”.

Eftermiddagens indhold havde fokus på digitalisering. IT-ekspert og foredragsholder, Nikolaj Sonne, bidrog med at se ind i fremtiden og fremhævede introduktion af kunstig intelligens, iot, deep learning og betydningen af data i bredeste forstand, som er medvirkende til at tegne et billede af menneskelig adfærd og de krav, der stilles til virksomhedernes bestyrelse og direktioner.

Alt i alt en udbytterig dag med gensyn med Sparringspartnernes efterhånden mange gode kontakter i Jylland.