Af sparringspartner og bestyrelsesmedlem, Steen Holm

I samarbejde med Campus Køge, Køge Bibliotekerne og Connect Køge har Sparringspartnerne opstartet en iværksættercafé for studerende på Køge Handelsgymnasium, Køge Gymnasium og ZEALAND. Det er et projekt, vi har arbejdet på i næsten et år, som åbnede på Campus Køge tirsdag d. 17. september kl. 14, hvor bl.a. Køges borgmester Maria Stærke holdte åbningstale. Åbningsdagen var med stor deltagelse og interesse fra de studerende.

Iværksættercaféen har åbent anden tirsdag hver måned syv gange over skoleåret og fungerer sådan, at studerende bare kan møde op. Caféens temaer er tæt relateret til undervisningen, idet vi har koordineret med underviserne. På den måde kan de studerende gå direkte fra teoretisk undervisning til noget virkelighedsnært og erfaringsbaseret. Connect Køge har støttet op om caféen og stiller op med tema i februar.

Ud over at være sparringspartner har jeg min egen konsulentvirksomhed, der arbejder med forretningsudvikling. Som medlem af GreveSolrød Erhvervsforening har Sparringspartnernes formand Niels Buchholst og jeg haft møde med formanden for erhvervsforeningen for at diskutere Sparringspartnernes mulighed for at stille op til foredrag med fastlagte temaer og tilbud om sparringsforløb til erhvervsforeningen, der tæller 260 medlemmer. Vi har haft en rigtig god dialog, og håber på, at det kan igangsættes i 2020.

Ved siden af opstarten af iværksættercaféen startede jeg for tre måneder siden et sparringsforløb med en iværksætter, der godt nok har været selvstændig i næsten 15 år, men som har en ny forretningsidé, der skal sættes i søen nu. Selv med mange års erfaring har de fleste iværksættere brug for sparring. Det gælder i øvrigt også erfarne ledere og virksomhedsejere. Ingen mennesker kan alt, og i det her tilfælde er det en meget anderledes type virksomhed, der skal etableres, launches og helst skaleres til det globale marked. Det er og bliver vanvittigt spændende at følge, især fordi det er unikt, nyskabende og relevant i markedet. Det er en sidegevinst ved at være sparringspartner, som tilnærmelsesvis kan sidestilles med den glæde man får, når et barn fødes og man kan følge dets opvækst.

Personligt, og i Sparringspartnerne, brænder vi for erhvervslivet. Jeg har personligt meget stor interesse i erhvervslivet, uanset branche, og vil meget gerne hjælpe på basis af den erfaring jeg har som både konsulent, chef, administrerende- og nordisk direktør, hvor det er lykkedes mange gange at vækste virksomheder til rekord regnskaber.

Det giver mig en fantastisk positiv følelse, når jeg oplever virksomheder, der har stor succes. Desværre oplever jeg også mange både veletablerede og nye virksomheder, der ikke drives særligt godt eller profitabelt, og de værste drives så dårligt, at de må lukke, og medarbejderne må opsiges. Det gør mig nærmest ked af det! Og især hvor ejer/ledelse ikke vil modtage hjælp fra andre, selvom vi er så mange, der kan og vil hjælpe.

Der ligger et stort samfundsansvar i at drive virksomhed. Det er dét, Danmark lever af, og det er virksomhedernes succes, der bestemmer vores levestandard og velfærd. Vi ved, at sparringspartnere/mentorer skaber værdi i virksomhederne, og går man videre til at etablere advisory board eller bestyrelse, så konkluderede en rapport sidste år, at med eksterne kræfter udefra i advisory board eller bestyrelse, får virksomhederne langt bedre bundlinie.

Som nyt medlem af Sparringspartnernes bestyrelse ser jeg frem til at arbejde for organisationens videre vækst og udbredelse. Vi er knap seks år gamle og er nået langt, men der er mange erhvervsrelaterede organisationer, hvor vi bør etablere eller have større samarbejde – det gælde både private, statslige og kommunale.