Af bestyrelsesmedlem og sparringspartner, Morten Wittrup Præstbrogaard

24 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fra Randers er nu tæt på at afslutte forløbet ’Vækstledelse for fremtiden’, som er udviklet af Århus Universitet i samarbejde med Erhverv Randers, Randers Kommune og Sparringspartnerne.

18 mentorer fra Sparringspartnerne har siden starten af maj 2018 hjulpet ejerlederne med at få omsat deres tanker og ideer til handling og eksekvering i virksomhederne – og dermed skabe mere vækst og flere arbejdspladser.

Projektet er en unik kombination af forskning, vidensopbygning, løbende sparring og træning i praktisk anvendelse i en travl dagligdag i den typiske SMV. Forløbet har bestået af et antal seminarer, hvor virksomheder og mentorer er blevet præsenteret for og involveret i træning sammen. Samtidig har der været netværksmøde-forløb for såvel sparringspartnere/mentorer som virksomhedsejere. Begge dele for at øge videnniveauet og relationsopbygningen til gavn for alle parter.

Som bestyrelsesmedlem i Sparringpartnerne, med base i Aarhus, var det oplagt for mig at melde mig til at være en del af mentorkorpset. Sparring er et spørgsmål om gensidig tillid til personlig integritet og kompetence. Personligt har jeg et forholdsvis langt CV med kompetencer og topledelseserfaring opsamlet fra flere forskellige brancher inden for handel og industri.

Som sparringspartner/mentor får man bragt alle sine erfaringer og kompetencer i spil i det lange forløb, og man kommer endog meget tæt på virksomhedsejerne og deres individuelle problemstillinger. Det har været en stor personlig tilfredsstillelse at opleve det store engagement, som alle involverede parter har udvist.

De konkrete resultater i form af vækst i top- og bundlinie, og antal ansatte, skal naturligvis måles over en længere periode, men der er for mig ingen tvivl om, at forløbet har betydet en væsentlig styrkelse af de deltagende virksomheders kompetencer, indsigt i såvel egen virksomhed som egne styrker og svagheder samt et forstærket, lokalt netværk virksomhederne imellem.

Virksomhederne er nu i stand til at anvende de værktøjer og metoder, som er gennemgået og trænet undervejs. Mentorer har, med deres erhvervserfaring og indsigt støttet ejerlederne i forløbet, og har kunnet været fødselshjælpere på, eller udført ”trykprøvning” af, virksomhedernes forretnings- og strategiplaner. Flere af virksomhederne vil uden tvivl beholde tilknytningen til deres mentor udover projektforløbet.

Når evalueringen af projektet forelægger, vil Sparringspartnerne afsøge markedet for lignende forløb i andre kommuner.

Konferencen “Vækstledelse for fremtiden” foregår den 8. oktober på Århus Universitet, hvor alle interesserede er velkommende. Se programmet for dagen her. 

Vækstledelse for fremtiden er udtænkt af professor Mette Neville, leder af Center for Små og Mellemstore virksomheder på Århus Universitet, med assistance fra erhvervsdirektør Jens Enevold Kristensen fra Erhverv Randers og Sparringspartnernes formand Niels Buchholst. Læs mere om forløbet her