Bestyrelsen har ordet – af Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst

Den 21. maj deltog jeg i NyföretagarCentrum’s årlige Rådgiver- og Ordførerkonference i Stockholm. Det var som sædvanligt en udbytterig oplevelse med deltagelse af tæt på 200 rådgivere fra hele Sverige.

NyföretagarCentrum blev stiftet i 1987 og findes i dag i mere end 200 svenske kommuner. Foreningens arbejde bidrager til en meget høj overlevelsesrate af nystartede virksomheder i Sverige sammenlignet med Danmark. Raten er tæt på 90 procent efter 3 år med tilknyttet mentor.

NyföretagarCentrum’s formand, Jan Sundman, åbnede konferencen og gav en første orientering om de skabte resultater i det forgangne år. Dernæst fik CEO for NyföretagarCentrum, Harry Goldman, ordet og introducerede programmet for dagen.

Den tidligere generalkonsul i New York gav sin vurdering af iværksætteri globalt, hvor han blandt andet fortalte, at 50% af nyetablerede virksomheder i Tyskland er personer, som ikke er af tysk herkomst.

Dernæst blev de samfundsmæssige aspekter berørt – blandt andet værdi-tilvæksten af virksomheder blandt personer af anden etnisk baggrund end svensk. Merværdien til stat, regioner og kommuner beløber sig i perioden 2015-2017 til 13.9 milliarder Sek. Den officielle tilgang til indvandrede i Sverige er at hjælpe disse mennesker og fremfor alt betragte dem som en ressource for samfundet som helhed. Mange statistikker underbygger, at specielt indvandrere har stor interesse i at starte egen virksomhed. Samme resultater er for øvrigt konstateret i Danmark. Disse nye virksomheder skal have mere hjælp end indfødte svenskere, men de positive resultater udebliver ikke.

Finansiering med mikrolån blev efterfølgende præsenteret på en grundig måde. Samarbejdet med Marginalen Bank er startet, og der er tillid til, at ordningen kan blive en succes. Marginalen Bank har 300.000 kunder i Sverige med 300 ansatte. Banken støtter mangfoldighed – specielt kvindelige iværksættere og social økonomiske virksomheder. Banken låner indtil Sek 250.000 i 2-4 år. Egenfinansiering er 20%. Renten er 6.5%. Forudsætning er, at NyföretagarCentrum siger god for forretningsplanen. Der er udnævnt 2 personer fra Nyföretagar Centrum med stor erfaring inden for den finansielle sektor til at monitorere ansøgningerne.

Sparringspartnerne har knyttet kontakt til Marginalen Bank med henblik på samarbejde i Danmark.

Materiale og statistikker fra konferencen er til rådighed, hvis det ønskes.

NyföretagarCentrum’s konference afholdes næste gang i maj 2020 i København, hvilket Sparringspartnerne skal hjælpe med at arrangere. Det ser vi frem til.