I samarbejde med Sorø Erhverv inviterer Sparringspartnerne til workshop den 21. november om iværksætterens fokus og muligheder for netværk.

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, holder oplæg om, hvordan du som iværksætter og chef for en nyopstartet virksomhed bruger dine kræfter bedst. Han giver gode råd til, hvilke områder der kan outsources, så du bruger din tid mest effektivt.

Herefter fortæller sparringspartner og senior manager, Claus Hugo Frykman, hvordan du som iværksætter og chef for egen nyopstartet virksomhed kan skabe synlighed gennem netværk og få fordel af udvikling gennem relationer.

Workshoppen er for iværksættere og små og mellemstore virksomheder og foregår kl. 15.30-18 hos Parnas Natur & Aktivitetspark i Sorø på adresse: Parnasvej 21, 4180 Sorø.

Tilmelding til workshoppen er nødvendig og skal ske her:

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

 

Foreløbigt program

15.30–15.40

Velkomst v/erhvervschef Laila Haunstrup Bregner Carlsen og Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst

15.40–16.20

Som iværksætter og chef for en nyopstartet virksomhed er der fokus på mange områder. Hvor bør du primært bruge dine kræfter, og hvilke områder kan evt. outssources, så din tid bliver brugt rigtigt? v/Niels Buchholst

Pause

16.35–17.10

Udvikling igennem relationer – netværksdannelse v/Claus Hugo Frykman

17.10–17.30

Sparringsforløb i Sorø Kommune – case opgives senere

17.30–17.45

Introduktion til Erhvervshus Sjællands tilbud til små og mellemstore virksomheder

17.45-18.00

Networking og spørgsmål til oplægsholdere

18.00-

Afslutning