I samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden og Dragør Erhverv afholdte Sparringspartnerne den 12. juni en workshop på Dragør Badehotel om sparring til vækst for iværksættere og virksomheder i lokalområdet.

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, fortalte, hvilke opgaver iværksættere skal prioritere og hvilke, de med fordel kan outsource. Fremtiden er salg på nettet. Ifølge Niels Bucholst skal de danske virksomheder satse stort og tænke internationalt fra starten. Desuden er det en god idé at finde inspiration hos svenskerne, da de er længere fremme i forhold til succesraten blandt nystartede virksomheder. I Sverige er der nemlig 90 procent af nystartede virksomheder, der stadig er i fuld gang efter tre år, hvor det i Danmark kun er 45 procent.

Vækstchef fra Erhvervshus Hovedstaden, Flemming Troelsen, holdte oplæg om, hvilke muligheder iværksættere i Dragør har for at få hjælp til at starte ny virksomhed, og hvordan etablerede virksomheder med potentiale til vækst kan få sparring til at sikre vækst og udvikling.

Programmet for dagen
18.00 – 19.00
Dagens ret

19.00 – 19.10
Velkomst og intro

19.10 – 19.40
Brug din tid og dine ressourcer rigtigt – Hvilke områder kan outsources for at sikre maksimal fokus på din kerneforretning? Ideer til overvejelse v/Niels Buchholst, Formand for Sparringspartnerne

19.40 – 20.10
Pause og networking

20.10 – 20.40
Vækst og udvikling – Hvilken hjælp kan man få til at starte ny virksomhed og til at sikre vækst og udvikling? v/Erhvervshus Hovedstaden.

20.50 – 21.00
Afrundning