Bestyrelsen har ordet – af Susanne Lindø fra Grønbech ApS, bestyrelsesmedlem i 2017 og 2018:

DR1 har ”Løvens Hule”, og TV2 har ”Vejen til Seier”, programmer hvor erfarne og succesfulde iværksættere holder hof for rullende kameraer og udvælger nye iværksættere og vækstvirksomheder, som de vil satse deres penge og opmærksomhed på.

De fleste iværksættere stiller ikke op til sådanne programmer for at få lov til at afgive en ejerandel mod en sum penge. Det er derimod den viden, erfaring og det netværk, som erfarne og succesfulde erhvervsledere besidder, som er den egentlige gevinst for de iværksættere, der går fra TV-programmet med nye investorer og sparringspartnere.

Foreningen Sparringspartnernes medlemmer yder frivilligt – uden medieopmærksomhed og udsigt til personlig vinding. De yder sparring til iværksættere og vækstvirksomheders ledelse for at skabe den ønskede vækst i virksomhederne.

Hos Sparringspartnerne tror vi nemlig på, at der udenfor kameraernes søgelys og i det ganske land er et stort potentiale i rigtigt mange danske virksomheder. Det er vores mission at hjælpe iværksættere og virksomhedsejere med at realisere dette potentiale gennem tilknytning af en sparringspartner til virksomheden og dennes ledelse.

Vi ved, at den rigtige professionelle sparring øger overlevelsesraten og væksten i virksomheder. Det viser erfaringerne fra vores uegennyttige forening. Mere end 200 vækstvirksomheder og iværksættere har indtil nu trukket på vores tilbud om 12 timers gratis sparring fra vores medlemmer, der er succesfulde og erfarne erhvervsfolk.

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed står iværksættervirksomhederne for næsten halvdelen af alle nye jobs. Samtidig bidrager nye virksomheder mere til den samlede velstand i Danmark med bedre løn og højere produktivitet end de mere veletablerede, gamle virksomheder.

På trods af et mangfoldigt offentligt tilbud om hjælp og vejledning for nybagte virksomhedsejere og iværksættere er det under halvdelen af de nye danske virksomheder, som er i live efter fem år. Og kun et fåtal udvikler sig til egentlige vækstiværksættere, som skaber hundredvis af arbejdspladser.

Så hvad skal der egentligt til for at flere iværksættere og vækstvirksomheder udvikler sig succesfuldt og skaber mange gode arbejdspladser? Gode rammevilkår, adgang til kapital og adgang til sparring og netværk for ledelsen. Og ikke mindst det sidste – sparring og netværk – er uhyre vigtigt.

Virksomhedsledere og iværksætteren er – på trods af de rigtig gode rammer og mange muligheder for offentlig rådgivning og sparring – ofte overladt til sig selv. Med alt for mange opgaver, manglende overblik, manglende kompetencer, et begrænset netværk og for få timer i døgnet til for alvor at få udfoldet virksomhedens fulde vækstpotentiale.

Mange års erfaringer fra Sverige, med at lade erfarne erhvervsfolk give frivillig og gratis sparring til iværksættere og vækstvirksomheder, viser, at netop dette gør en meget stor forskel. Sparringspartnernes pendant og inspirationskilde, den svenske forening NyföretagarCentrum, tæller i dag et mentorkorps på mere end 200 erfarne erhvervsfolk, der arbejder med sparring til iværksættere og vækstvirksomheder i mere end 215 svenske kommuner.

Sparringspartnernes medlemmer arbejder som sagt gratis, og udenfor rampelyset, hos talrige vækst- og iværksættere. Det er mennesker, som er optaget af at bruge deres erfaringer og netværk på at medvirke til lokale virksomheders vækst og succes.

Sparringspartnerne giver iværksætterne og virksomhedslederne netop det, de har allermest brug for: Modet til at se på sin forretning lidt fra oven, overblik og mulighed for prioritering af de vigtigste opgaver, supplerende kompetencer, adgang til et relevant netværk og ikke mindst en betroet og fortrolig samtalepartner, der selv har prøvet at stå med ansvaret for at udvikle og drive sin egen virksomhed.

Derfor er Sparringspartnernes medlemmers uegennyttige arbejde et rigtigt godt supplement til den kommunale erhvervsservice og de mange andre offentlige tilbud om erhvervsfremme.

Foreningen Sparringspartnerne er etableret for knap fem år siden. I dag har mere end hver tiende danske kommune allerede set fordelene ved samarbejdet og indgået aftaler med os om at supplere de kommunale tilbud med den sparring, som vores erfarne medlemmer kan give til de lokale virksomheders ledelse.

Danmark har nemlig brug for flere succesfulde iværksættere, og iværksætterne har brug for en erfaren sparringspartner.