Den 28. marts holdte Sparringspartnerne ordinær generalforsamling hos Lund Elmer Sandager i København. Tre nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter blev valgt til Sparringspartnernes bestyrelse.

CEO Michael Schrøder, indehaver af TrackBuilder, Jakob Gunge, og project manager hos Venture Cup, Keyvan Bamdej, blev valgt ind som de nye bestyrelsesmedlemmer, mens kreativ direktør for TT-film, Tobias Thomas, og direktør for GreveHolm Consult, Steen Holm, blev valgt til suppleanter.

Direktør hos Grønbech, Susanne Lindø, trådte ud af bestyrelsen.

Mød Sparringspartnernes nye bestyrelse her

Formandens beretning

Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, aflagde beretning for 2018, som har været et travlt år. Foreningen har i alt holdt 17 regionale møder på Sjælland og har p.t 55 aktive sparringsforløb fordelt på 29 sparringspartnere. Hertil kommer de 24 virksomheder, som er i sparring i Randers Kommune.

I januar og februar har foreningen afsluttet 13 sparringsforløb og modtaget 15 nye ansøgninger fra virksomheder, der ønsker sparringsforløb.

I beretningen fortalte Niels Buchholst også om nye initiativer hos Sparringspartnerne:

Nykredit Roskilde er blandt andet blevet sponsor for Sparringspartnerne, som vi ser frem til at samarbejde med i 2019.

I efteråret 2019 starter Sparringspartnerne en ny iværksætter café på Køge Campus, hvor fem kompetente sparringspartnere står til rådighed for vejledning og sparring.

Mød alle sparringspartnerne her