24 SMV’er fra Randers er nu halvvejs i forløbet ’Vækstledelse for fremtiden’, som er udviklet af Århus Universitet i samarbejde med Erhverv Randers, Randers Kommune og Sparringspartnerne.

18 mentorer fra Sparringspartnerne hjælper ejerlederne fra de 24 SMV’er med at skabe mere vækst og flere arbejdspladser.

Ejerlederne fra de 24 SMV’er har hver deres mentor tilknyttet. Det bidrager ifølge erhvervsdirektør for Erhverv Randers, Jens Enevold Kristensen, til, at erhvervslederne får omsat deres tanker og ideer til handling og eksekvering i virksomhederne:

”SMV’er, som ønsker at vækste og udvikle deres forretning, kan få stor værdi af at have en erfaren mentor tilknyttet. Vores erfaringer viser, at mange ejerledere har en masse af de rigtige tanker, men ikke får gjort noget ved det i praksis. Gennem sparring fra en erfaren mentor bliver de enten bekræftet eller udfordret, og de får hjælp til at omsætte deres ideer til handlinger i virksomheden,” fortæller Jens Enevold Kristensen.

De 18 mentorer har især fokus på virksomhedernes forretningsmodel for at undersøge, hvordan virksomheder kan vokse gennem ledelse, organisations- og forretningsudvikling.

”Ud fra forretningsmodellen undersøger mentorerne for eksempel, hvordan virksomhederne tjener penge, og hvilken værdi de skaber for deres kunder. Når de har fået kortlagt forretningsmodellen, er det lettere at finde ud af, hvordan ny vækst og udvikling sikres.”

Det rette match mellem mentor og erhvervsleder

Det er ikke helt tilfældigt, hvilken mentor virksomhederne hver især har fået tilknyttet. Ifølge Jens Enevold Kristensen, er det afgørende, at der bliver skabt en tillidsfuld relation mellem mentor og ejerleder:

”Et godt match mellem mentor og erhvervsleder kan være afgørende for, at mentoren kan give den bedste sparring og gøre ejerlederen klogere på sit eget lederskab, svagheder og styrker.”

Da virksomhederne startede i forløbet ’Vækstledelse for fremtiden’ i starten af 2018, fik de derfor kortlagt en personprofil på alle ejerlederne for at sammensætte dem med de rette mentorer fra Sparringspartnerne.

”Der er stor forskel på alle ejerlederne og deres personlighedstype, og Sparringspartnernes mentorer har kompetencer fra forskellige fagområder. En kreativ ejerleder med mange gode ideer kan for eksempel være mindre god til at eksekvere, så ejerlederen har brug for en mentor, som er særligt god til at hjælpe med at få indført struktur og processer. Personlighedstypen er derfor afgørende for, at de får en mentor, som matcher dem både fagligt og personligt, som har de bedste kompetencer til at få virksomheden til at vokse,” fortæller Jens Enevold Kristensen.

Kompetent sparring fra mentorerne

Jens Enevold Kristensen er meget tilfreds med samarbejdet med Sparringspartnerne og deres 18 kompetente mentorer, som bidrager til virksomhedernes udvikling.

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med Sparringspartnerne, og det har været en fornøjelse at fastlægge konceptet for Vækstledelse i fremtiden sammen med Sparringspartnernes formand Niels Buchholst. Sparringspartnerne har været gode til at sammensætte de rigtige matches mellem mentorerne og ejerlederne i virksomhederne, hvilket kan være afgørende for de resultater, virksomhederne opnår. Sparringspartnerne har den helt rigtige tilgang til at yde kompetent sparring til SMV’er, som bygger på deres egne erfaringer med at skabe succesfuld vækst i virksomheder,” fortæller Jens Enevold Kristensen og fortsætter:

”Vi har en forventning om, at flere af virksomhederne efter halvandet år, når forløbet er afsluttet, vil have større omsætning, større overskud og flere medarbejdere. De virksomheder, som har haft udfordringer, har vi formentligt fået stabiliseret, så de har fået en sundere forretning.”

Vækstledelse for fremtiden er udtænkt af professor Mette Neville, leder af Center for Små og Mellemstore virksomheder på Århus Universitet, med assistance fra erhvervsdirektør Jens Enevold Kristensen fra Erhverv Randers og Sparringspartnernes formand Niels Buchholst. Læs mere om forløbet her