Sparringspartnerne gennemførte et strategimøde i samarbejde med Stevns Erhvervsråd den 12. september i Tinghuset i Store Heddinge.

Fra Sparringspartnerne deltog Jakob Gunge og Mikael Schrøder med indlæg om deres erfaringer indenfor strategi gennem et langt aktivt erhvervsliv. Derudover var Bente Nielsen og sparringspartnernes formand, Niels Buchholst til stede. 

Thomas Christensen, Stevns’ erhvervschef, lagde vægt på, at vi afprøvede en ny model med hensyn til emnet. Programmet startede med velkomst og derefter fik Jakob og Mikael ordet i cirka 15 minutter. Formanden orienterede om sparringspartnerne og de udfordringer, vi som netværk og samfund står over for.

Blandt de mange meget aktive og spørgelystne deltagere deltog Jens Rolighed fra Bådeværftet i Hårlev, som på glimrende vis delagtiggjorde os i sine udfordringer for sin mangesidede virksomhed i cirka 15 minutter.

Derefter tog panelet bestående af Jakob, Mikael, Jesper Yde Knudsen (fra Stevns Erhvervsråd) og formanden over med nærgående spørgsmål omkring virksomhedens forretningsmodel. Udover panelet havde de øvrige deltage lejlighed til at deltage i debatten.

Det blev en spændende oplevelse, som vi vil efterleve ved lignende arrangementer.

“Mit indtryk er, at Jens Rolighed fik svar på sine mange spørgsmål. Han fremhævede for øvrigt det positive samarbejde gennem nogen tid, han havde med vore sparringspartnere Hans Henrik Hjorth og Søren Slotsaa,” siger Niels Buchholst om arrangementet.