Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, deltog igen i år i årsmødet for NyföretagarCentrum. Det fandt sted i Stockholm den 22. maj.

En lærerig oplevelse
Mere end 200 deltagere fra hele Sverige var tilstede og viste med deres fremmøde stor opbakning til foreningens arbejde. På dagsordnen var emner, som også er relevante for Sparringspartnerne. For eksempel blev et nyt registreringssystem præsenteret, hvori den enkelte virksomhedsrådgiver selv taster forløbene for startup-virksomhederne ind i en fælles database. 

For Niels Buchholst, formand for Sparringspartnerne, var årsmødet i NyföretagarCentrum som altid en lærerig oplevelse:

”Jeg har aldrig lagt skjul på min beundring for de resultater, som NyföretagarCentrum har skabt igennem de seneste 32 år. Vi har et stort forbillede i NyföretagarCentrum,” siger Niels Buchholst med beundring i stemmen.

Bank tilbyder lån til startup-virksomheder
Den svenske niche-bank Marginalen Bank vil tilbyde lån til startup-virksomheder på op til 250.000 svenske kroner. Virksomhederne skal selv komme med en egen-finansiering på 10-20 procent, uden personlig kaution. Initiativet tænkes lanceret efter sommerferien.

Positive resultater for svensk erhvervsliv
NyföretagarCentrum gennemfører cirka 10.000 samtaler om etablering af egen virksomhed i hele Sverige. Heraf bliver cirka 7.000 virksomheder ført ud i livet. Startup-virksomhedernes overlevelsesrate ligger på 81 procent. De 7.000 nye virksomheder repræsenterer cirka 10 procent af det samlede antal nyetablerede virksomheder i Sverige i 2017.

Særligt i Skåne og Malmø har Sparringspartnernes svenske samarbejdspartner opnået positive resultater. Foreningen er aktiv i mere end 200 kommuner. Cirka halvdelen af alle ansøgningerne til foreningen har en kvinde som afsender. Cirka en tredjedel af alle ansøgere har en anden oprindelse end svensk.