Sparringspartnerne holdt ordinæar generalforsamling den 11. juni hos Lund Elmer Sandager. Efter generalforsamlingen var der netværksmøde, hvor Kirsten Stendevad, forfatter til bogen ”Fremtiden er feminin”, var gæstetaler. 

Men inden da var Finn Ritslev og Morten Wittrup Præstbrogaard blevet valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Sidstnævnte er desuden også helt ny sparringspartner og medvirker i det projekt, som Sparringspartnerne gennemfører sammen med Erhverv Randers og Århus Universitet

På generalforsamlingen aflagde formand Niels Buchholst også en kort beretning om foreningens formål, aktiviteter i det forgangne år og planer for fremtiden. Sparringspartnerne var i 2017 hele 32 aktive sparringspartnere, hvoraf tre nye kom til i løbet af året. Sparringspartnerne var involveret i mere end 60 sparringsforløb i 2017, og heri er ikke indregnet de 25 forløb, som Sparringspartnerne også er involveret i gennem samarbejdet med Aarhus Universitet og Randers Erhverv.

Mød sparringspartnerne her

Mød Sparringspartnernes bestyrelse her