Sparringspartnernes formand Niels Buchholst fortalte i sin gennemgang af programmet på Årsmødet om vigtigheden af, at de danske iværksættere og vækstvirksomheder forholder sig til eksportmuligheder og til udfordringer og muligheder i den hastige digitalisering af snart sagt alt i vores samfund: 

”52 procent af Danmarks samlede BNP hidrører fra eksport, så vores fremtidige velfærd afhænger af, at danske virksomheder – store som små – til stadighed kan finde fodfæste på eksportmarkederne,” sagde han og tilføjede, at han håbede at Årsmødets deltagere ville finde ny viden og inspiration i CEO Erik Lauridsens fortælling om udviklingen i sin unge eksportvirksomhed, Xnovo Technology, samt professor Philipp Schröders fortælling om eksportvirksomhedernes DNA.

”Desuden står vi overfor en hastig digitalisering, som både indebærer muligheder og udfordringer. Jeg er glad for, at Lukasz Werka fra Skyate.pl, som er prisvindende APP-udvikler, har taget turen fra Polen til Køge for at fortælle om sit eget firmas udvikling og APP-udviklingen i Europa set fra hans perspektiv. I løbet af de seneste to år er antallet af APPs, som udbydes inden for snart sagt alle områder, tredoblet,” sagde Niels Buchholst.

”Digitaliseringen og internationaliseringen stiller også nye krav til både virksomheder og deres ansatte. Det påpeges da også fra mange sider, at det kan få store sociale konsekvenser, hvis vi ikke evner at omstille os hurtigt nok til den nye virkelighed. Derfor glæder jeg mig også meget til at høre Claus Skytte give sit bud på, hvordan mennesker, robotter og kunstig intelligens kommer til at deles om fremtidens arbejde,” sagde han.

Læs mere om:

Billeder fra Årsmøde 2018 – klik på fotos for at se store:

Lukasz Werka-foredrag  Jakob Halskov-foredrag  Deltagere-i-aarsmoedet-9  Deltagere-i-aarsmoedet-8  Deltagere-i-aarsmoedet-7  Deltagere-i-aarsmoedet-6  Deltagere-i-aarsmoedet-5  Deltagere-i-aarsmoedet-4  Deltagere-i-aarsmoedet-3  Deltagere-i-aarsmoedet-2  Deltagere-i-aarsmoedet  Claus Skytte-foredrag