Foreningen Køge Jobs & Society blev stiftet for 21 år siden som følge af samarbejde med Køge’s venskabsby “Kristiansstad”. På generalforsamlingen i foreningen den 25. september 2017 blev det besluttet at fusionere med Sparringspartnerne med virkning fra den 2. januar 2018. 

Det betyder, at Sparringspartnerne nu har overtaget foreningens aktiviteter – som gennemføres i samarbejde med Jobcenter Køge – nemlig gratis vejledning i etablering af egen virksomhed.

Samarbejdet med Jobcenter Køge sigter på at få mennesker ud af offentlig forsørgelse og hjælpe dem med at starte egen virksomhed, så at de efterfølgende bliver selvforsørgende. Samarbejdet fortsætter i sin nuværende form, og Køge kommune stiller fortsat mikrolån til rådighed for de sunde opstartsvirksomheder i Køge, som identificeres gennem samarbejdet.

Et eksempel på en succesfuld virksomhed, der er hjulpet i gang via samarbejdet er Jannika Thorsteds “Nærmere dig”

Udover samarbejdet med Jobcenter Køge uddeler Køge Jobs & Society Iværksætter og Export priserne ultimo oktober hvert år. Dette vil fortsætte i Sparrignspartnerne’s regi men med inddragelse af relevante samarbejdspartnere i Køge Kommune.