Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, og sparringspartner, Jørgen Johansen, var inviteret til RUC den 28. april, hvor ca. 50 studerende var fordelt på 10 grupper, der hver gav et pitch på fem minutter omkring deres innovative forretningsidé.

Sparringspartnerne stillede efterfølgende spørgsmål, evaluerede ideerne og gav feedback. Da alle grupperne havde præsenteret deres innovative forretningsidé, udvalgte og rangordnede de to sparringspartnere de tre bedste bud på innovationer med kommercielt potentiale. Forretningsideerne blev blandt andet vurderet ud fra produkt og konkurrencefordele, markedspotentiale, tekniske realisering samt forventet finansielt udbytte versus risiko.

”De studerende var rigtig glade og syntes, det var rigtigt givtigt at have jer med,” sagde associeret professor Flemming Sørensen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi efterfølgende. Han tilføjede:

”Jeg håber, at vi kan gentage succesen næste år, hvis I kan lokkes til det, måske med lidt mere tid til seancen. Det kunne måske også være interessant, hvis I havde lyst og tid til at komme på banen lidt tidligere i kursusforløbet?”

Seancen på RUC markerede afslutningen på et innovationsforløb under uddannelsen ”Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse”. De idéer, som de studerende præsenterede, var bl.a. blevet til på baggrund af en indledende brainstorm og udvælgelse af én idé blandt flere; øvelser med brugerinvolvering; diskussioner omkring innovationsprocesser (bl.a. stage gate og åben innovation), netværk, supply chains, CSR og strukturen af innovationsprocessen fremadrettet m.m. De havde også arbejdet med udvikling af forretningsmodeller undervejs, men dog ikke opstillet konkrete budgetter, forretningsplaner og lignende.

Det var en spændende dag for de to sparringspartnere!