”De iværksættere, som har succes, har brancheerfaring, relevant uddannelse, er mellem 31 og 40 år, har en formue ved opstart, deres forældre har iværksættererfaring, og de starter et kapitalselskab,” sagde chefkonsulent Nicolai Hellmann fra Erhvervsstyrelsen bl.a. i sin præsentation på Sparringspartnernes årsmøde 2017, som blev holdt i København den 16. marts.

Han fortalte også, at Danmark – sammenlignet med OECD – har en høj etableringsrate for iværksættere.

Til gengæld er det kun et fåtal af virksomhederne, der udvikler sig til vækst-iværksættervirksomheder. I 2009 var det kun 38 ud af 16.047 nye virksomheder, der udviklede sig til vækst-iværksættervirksomheder.

Se hele Nicolai Hellmanns præsentation fra årsmødet 2017 her