Den svenske forening NyföretagarCentrum, som bl.a. tæller et mentorkorps på mere end 4.000 erfarne erhvervsfolk, får årligt 25 mio. SEK til sit arbejde af 215 svenske kommuner.

Kommunerne får denne investering mangefold igen via øgede skatteindtægter, da 89 procent af de nystartede virksomheder, som modtager sparring i foreningen, udvikler sig til livskraftige virksomheder og lokale arbejdspladser.

Sparringspartnerne vil gøre svenskerne kunsten efter.

NyföretagarCentrum er en svensk forening, der har inspireret til Sparringspartnerne, som blev etableret for tre år siden i Region Sjælland. I dag har foreningen samarbejde med Business LF, Dragør Kommune, Køge Erhvervsservice, Lejre Kommune, Slagelse Erhvervscenter og Stevns Erhvervsråd samt en række private virksomheder. Ambitionen er at blive landsdækkende i løbet af få år.

På Sparringspartnernes netop afholdte årsmøde i København kunne de omkring 100 deltagere høre direktøren for NyföretagarCentrum, Harry Goldman, fortælle om den svenske forening, der blev etableret for mere end 30 år siden på initiativ af den visionære Volvo-chef P. G. Gyllenhammar. Fra starten var formålet med NyföretagarCentrum at bidrage til vækst i lokale virksomheder og arbejdspladser. Dengang fordi store svenske industrivirksomheder blev lagt sammen eller flyttede ud, hvormed flere svenske kommuner blev drænet for tusindvis af arbejdspladser.

”Det handler egentligt bare om sund fornuft. De erhvervsledere, som selv har startet og drevet virksomheder med succes, er rigtigt gode til at hjælpe nye iværksættere i gang på en sikker måde,” siger Harry Goldman og fortsætter:

”Desuden har de et stort netværk, som nye iværksættere kan have gavn af, og som kan være en kilde til at få afprøvet forretningsideer, få nødvendig viden og kompetence og ofte også de første kunder og strategiske samarbejdspartnere.”

Præcis som i Danmark har Sverige et væld af tilbud til iværksættere og vækstvirksomheder. Alligevel har langt hovedparten af Sveriges kommuner indset, at det giver god mening at støtte NyföretagarCentrum med 3-4 kroner pr. indbygger pr. år. Simpelthen fordi sparring fra erfarne folk er en meget effektiv måde at få nye levedygtige virksomheder i gang.

Den kommunale støtte dækker ca. en tredjedel af NyföretagarCentrums årlige budget. De største bidrag kommer fra private og lokale virksomheder, men også internationale aktører som fx Citi og JP Morgan er blandt sponsorerne.

Sammenlignet med NyföretagarCentrum er danske Sparringspartnerne stadig en helt ny forening. Sparringspartnerne har eksisteret i tre år, tæller i dag mere end 30 sparringspartnere og har indtil udgangen af 2016 gennemført omkring 140 sparringsforløb. Sparringspartnerne forventer at gennemføre mindst 120 sparringsforløb i 2017 og at få fodfæste i Jylland:

”Vi er en større og større kreds af erfarne erhvervsfolk – unge som gamle – der uegennyttigt stiller vores viden og erfaringer til rådighed for vækst- og opstartsvirksomheder i et 20 timers gratis sparringsforløb,” forklarer foreningens formand, Niels Buchholst, og tilføjer:

”I Danmark er det desværre kun omkring 50 procent af iværksætterne, som klarer sig igennem de første tre år med deres virksomhed i behold. Den statistik vil vi gerne ændre på ved at give sparring til de iværksættere og SMV-er, som har det største vækstpotentiale.”

Se det fulde program og billeder fra Årsmødet 2017