NyföretagarCentrum er en svensk foreningen, som har inspireret til etableringen af Sparringspartnerne. Den svenske forening blev etableret for mere end 30 år siden på initiativ af den visionære Volvo-chef P. G. Gyllenhammar, og formålet er at bidrage til vækst i virksomheder og arbejdspladser i Sverige.

Sammenlignet med NyföretagarCentrum, deres udbredelse til de fleste kommuner i Sverige og deres mange års erfaring med rådgivning af nyopstartede iværksættervirksomheder, er Sparringspartnerne med bare tre år i bagagen, stadig en helt ny forening. Derfor er det svenske søsterselskab en inspirationskilde for udviklingen af Sparringspartnerne.

Sparringspartnerne har inviteret direktøren for NyföretagarCentrum, Harry Goldman, til årsmødet 2017, hvor han præsenterer Sveriges og NyföretagarCentrums metoder til at inspirere, støtte og udvikle sunde virksomheder gennem iværksætteri. Formand og stifter af Sparringspartnerne, Niels Buchholst, begrunder invitationen med, at Danmark har behov for at se, at det kan gøres på en anden måde. Derfor håber han, at man med invitationen af Harry Goldman kan påvirke den danske iværksætterkultur.

I Danmark er det kun omkring 50 procent af iværksætterne, som klarer sig igennem de første tre år. I Sverige er den generelle overlevelsesrate efter de første tre år på 68 procent. Med en tilknyttet mentor fra NyföretagarCentrum stiger overlevelsesraten til 89 procent.

Svenske iværksættere har altså langt større succes i opstarten af virksomheden end de danske iværksættervirksomheder. Det kan både skyldes bedre hjælp og sparring i opstarten – og at Sverige har en anden kultur og tradition omkring iværksætteri. Derfor kan vi med fordel kigge mod Sverige for at få inspiration til, hvordan flere danske iværksættere får succes med deres virksomhed.

NyföretagarCentrum er en forening der har 90 afdelinger rundt om i Sverige og samarbejder med mere end 180 kommuner og det lokale erhvervsliv om at yde sparring og rådgivning til vækst- og iværksættervirksomheder. Alle afdelinger arbejder efter samme hovedprincipper – at sikre kvaliteten af rådgivningen og at arbejde efter samme mål: Flere livskraftige iværksættervirksomheder i Sverige.

Se NyföretagarCentrums hjemmeside

Se program for Sparringspartnernes årsmøde 2017