Den 30. august holdt Sparringspartnerne endnu engang stormøde for samarbejdspartnere, sparringspartnere og iværksættere. Det første efter sommerferien. Vanen tro var programmet tætpakket med spændende indlæg og vanen tro blev tidsgrænsen trukket til det yderste (og også lidt over), fordi det igen var lykkedes at finde indlægsholdere, der foranledigede interessante spørgsmål og svar. Og denne gang ikke kun spørgsmål om erhvervslivet, men også om selve livet og dets værdi(-er).


Opstart i det jyske
Sparringspartnernes formand, Niels Buchholst, lagde ud med at fortælle de fremmødte om organisationens nuværende tilstand og om den fremadrettede plan for Sparringspartnerne. Han kunne blandt andet fortælle, at hele 6 nye sparringspartnere er på vej og at man allerede nu er i gang med opstart i det jyske. Her understregedes dog, at Sparringspartnernes rolle er at hjælpe dem i gang med det jyske i form af videns- og erfaringsdeling og at de derefter skal køre sparringsforløbene selv. Niels tilføjede også, hvor glædeligt det er, at de erfarne folk der er med i netværket repræsenterer en utrolig bred palet af kompetencer. Det gør nemlig, at der nærmest ikke er nogen type udfordring eller problemstilling, vi ikke kan hjælpe med.

Jakob Koefoed, indehaver af firmaet MoHoCo – Modern Hotel Cosmetics

Jakob Koefoed, indehaver af firmaet MoHoCo – Modern Hotel Cosmetics.


”Havde jeg bare haft en sparringspartner fra start…”
Jakob Koefoed, indehaver af firmaet MoHoCo – Modern Hotel Cosmetics, der producerer hotelkosmetik, var mødt op for at fortælle om sine personlige erfaringer og tanker som iværksætter og om sit sparringsforløb med sparringspartner Niels Buchholst. Inden MoHoCo havde Jakob startet to andre virksomheder med mindre succes og han fortalte, at han ville ønske, at han allerede dengang kendte til Sparringspartnerne: ”Havde jeg bare haft en sparringspartner fra start, havde jeg nok ikke begået mange af de første fodfejl”. Jakob og Niels mødtes i sin tid på kontorfællesskabet 5te sted i København, hvor Niels var til stede som repræsentant for Sparringspartnerne. Jakob fortalte i oplægget, at mentortanken tændte ham med det samme, fordi ”Den sparringspartner man får, har oplevet udfordringerne på egen krop – og sikkert flere gange. Det gælder om at suge den personlige erfaring til sig”. I dag er der blevet produceret hele 10.000 sæbedispensere, men Jakob har bestemt ikke planer om at sænke udviklingen. Ambitionerne er store og markedsmulighederne undersøges hele tiden, hvor plejehjemmene i Tyskland nævnes som næste mål for Jakob og MoHoCo.

 

”Inden for de næste 4 år, vil 50% af al detailhandel være flyttet online”
Thomas Zacchi fra webbureauet intoto digital var inviteret til stormødet for at tale om online marketing og dens uundgåelige nødvendighed i år 2016. Thomas fortalte nemlig, at kunder ikke længere beslutter sig for, hvad de vil købe, når de står i butikkerne. De gør det hjemmefra eller i pausen på arbejdet eller i skolen via deres telefoner eller computere, hvor man ikke er afhængig af åbningstider. For ”internettet lukker aldrig”, som Thomas sagde og efterfølgende understregede sin pointe ved at fortælle at Google står for 96% af alle søgninger på nettet i Danmark.

Thomas Zacchi fra webbureauet intoto - Online Markedsføring

Thomas Zacchi fra webbureauet intoto digital.

Har man brug for en fysioterapeut, googler man de forskellige muligheder og beslutter sig for hvem man vil ringe til. Og her er det som regel den fysioterapeut med den mest gennemførte online markedsføring, der vinder. Ifølge Thomas er det ikke en tendens der er stagnerende. Tværtimod mener han, at 50% af al detailhandel vil være flyttet online inden for de næste 4 år.

Desuden er det også en fejlagtig antagelse, at det kun er ”de unge” der er online. I 2014 havde hele 42% i alderen 60-75 nemlig en tablet i husstanden. Så det er også relevant at investere i online markedsføring, selvom ens målgruppe tilhører den ældre del af befolkningen. Og netop målgruppesegmentering er endnu en stor fordel ved online markedsføring. Medier som Google og Facebook ved nemlig utrolig meget om vores forbrugsmønstre, hvilket kan bruges i markedsføringen til at ramme ens målgruppe meget mere præcist end man kunne for bare 10 år siden.

Hele Thomas’ indlæg understregede, at det for virksomheder fremadrettet ikke vil være et spørgsmål om at vælge mellem enten at have fysisk eller online tilstedeværelse, men at det i højere grad er en nødvendighed at tilbyde begge dele.

 

 

”Hvordan stopper man op, når man ikke har tid?”
Dagens sidste indlæg skilte sig i den grad ud fra de øvrige. Hvor man kan sige, at de to første indlæg overordnet handlede om nødvendigheden for konstant udvikling, handlede det sidste tværtimod om nødvendigheden for en gang imellem at stoppe op og reflektere over sine værdier, mens tid er og inden kaos, i form af eksempelvis sygdom, indtræder. Det var sognepræst og foredragsholder Michael Brautsch, der med alt lige fra store, filosofiske spørgsmål til konkrete, tankevækkende eksempler og hurtige kommentarer, udfordrede alle de fremmødte til at tænke over, hvad der giver deres liv værdi. Michael fortalte, at han i sit virke som sognepræst havde oplevet, at det folk oftest fortryder, er alt det, de ikke fik gjort. Den erfaring irriterede ham, hvorfor han opfordrede til, at man får det bedste ud af den tid man har. For netop tiden er det mest kostbare vi har, fordi vi aldrig ved hvornår den ophører.

 

Næste stormøde er den 1. december 2016 kl. 8.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.