Sparringspartnerne afholdt stormøde den 2. juni, hvor der blev informeret om organisationens tilstand, fortalt om nye sekretariatsroller, de fremadrettede kommunikative tiltag blev fremlagt, der blev givet et eksempel på et gensidigt givende sparringsforløb og der blev holdt et spændende indlæg om nogle af årsagerne bag Nokias fremgang og tilbagegang.

Torsdag den 2. juni afholdt Sparringspartnerne stormøde, hvor sparringspartner og næstformand Niels Hermansen endnu engang havde stillet Dnp Denmark’s lokaler i Karlslunde til rådighed.  Her var samlet mere end 30 nuværende sparringspartnere, potentielle sparringspartnere og tidligere og nuværende ”kunder” – altså virksomhedsledere der enten har været eller er i gang med et sparringsforløb.

Sparringspartnerne her og nu
Formand Niels Buchholst lagde ud med en tilstandsberetning, hvor han fortalte, at Sparringspartnerne nu har eksisteret i cirka to et halvt år, at netværket tæller 38 erfarne sparringspartnere og at der lige nu er 35 sparringsforløb i gang. Det er altså 35 virksomheder og 35 virksomhedsledere, Sparringspartnerne hjælper og forhåbentlig gør en forskel for. Og det er pæne tal. Men ambitionerne er højere. Niels fortalte nemlig, at 10 nye sparringspartnere er på vej og at målsætningen for antal sparringsforløb i 2016 er mellem 80-100 forløb. Endvidere er der blevet udvist interesse i trekantsområdet i Jylland for at opbygge et netværk og en model lignende Sparringspartnerne, hvilket vi ser som en stor anerkendelse af det vi har gang i. ”Det er meningen, at netværket i trekantsområdet skal være lokalt forankret. Så det er tanken, at vi skal hjælpe dem i gang, men at de skal køre forløbene selv”, fortalte Niels.

Nye sekretariatsroller
En del af de administrative opgaver, herunder matchning af sparringspartner og virksomhed, har foreløbig været varetaget af Stevns Erhvervsråd, men fra august 2016 overtager Connie Duedahl den rolle, således at alle sekretariatsfunktioner for fremtiden ligger mere selvstændigt hos Sparringspartnerne. Niels rettede en varm tak til Thomas Christensen og Stevns Erhvervsråd for den arbejdsindsats de har lagt. Jane Nielsen fortsætter desuden i rollen som sekretær og Mathias Eskelund som kommunikationsmedarbejder.

Kommunikationen fremadrettet
Samme Mathias overtog efter Niels for at orientere om det kommunikative arbejde han varetager, hvilke ændringer der er sket og hvad der skal ske efter sommerferien. Mathias har ansvaret for nyhedsbrevet, der ikke er blevet justeret så meget ved og for hjemmesiden, hvor nyhederne er blevet rykket frem på forsiden, så man som bruger får et bedre indtryk af Sparringspartnerne som en organisation i bevægelse og udvikling. Fremadrettet er det planlagt, at sparringspartnernes profiler på hjemmesiden skal have en finpudsning, hvilket blandt andet indebærer en opdatering af profilbillederne. Derudover vil man forsøge at lave en oversigt over netværkets kompetencer, så man som virksomhedsleder kan få et bedre overblik over, hvor mange i Sparringspartnernes netværk der har erfaring med den udfordring virksomhedslederen står overfor. Desuden fortalte Mathias om en række yderligere mere udadvendte kommunikationstiltag, der skal gøre Sparringspartnerne mere synlige på internettet. Dette indebærer blandt andet produktionen af en række videofilm.

Zebla – eksempel på et sparringsforløb
Kasper Børs Petersson fra Zebla, der sælger sæbe og lugtfjerner til sports- og udendørstøj, var mødt op for at fortælle om hans sparringsforløb med Niels Buchholst. Præsentationen var lavet som en ”Q&A”, hvor Niels og de fremmødte stillede spørgsmålene og Kasper gav svarene. Kasper fortalte, at han ved at søge på ’sparring’ på Google, fandt frem til Sparringspartnernes hjemmeside, hvorefter han blev parret med Niels Buchholst, hvilket blev til et lykkeligt sparringsægteskab. Ægteskabet er efterhånden også blevet langt, for Kasper valgte nemlig, efter de 20 timers gratis sparrings ophør, at fastholde Niels som sparringspartner i et betalt sparringsforløb. Netop derfor var denne case ekstra interessant og derfor vil du snart kunne læse en mere dybdegående historie om Kasper og Niels’ sparringsægteskab.

Indlæg om Nokias fremgang og tilbagegang
Mads Winblad, der tidligere har besiddet globale Vice President-positioner for Nokia, holdt indlæg om de årsager der ifølge ham, lagde til grund for, at det er gået Nokia som det er. Mads Winblad var ansat hos Nokia i cirka 20 år og var med fra start, hvor Nokia stormede ind på mobiltelefoni-markedet grundet deres innovative tankegang. Det var et utroligt spændende indlæg, hvor der livligt blev stillet spørgsmål efterfølgende på trods af, at tidsplanen for længst var blevet overskredet.

Formanden ønsker god sommerferie
Inden der var afsat lidt tid til networking, rundede formand Niels Buchholst af: ”Jeg vil gerne takke for et informationsrigt og interessant stormøde med spændende indlæg og god dialog. Jeg synes, det var en rigtig god blanding af intern oplysning om hvad der sker og skal ske i netværket, og spændende indlæg omhandlende Sparringspartnernes arbejdsfelt. Jeg ønsker alle en rigtig god sommerferie og ser frem til at se jer igen”.