Forrige onsdag, den 13. april, holdt Sparringspartnerne kickoff-møde med Business LF (Lolland-Falster) i Holeby, hvor interesserede ejerledere og iværksættere fra SMV-segmentet fik mulighed for at blive introduceret for tilbuddet Sparringspartnerne. Arrangementet var det første af sin slags i omegnen.

Sparringspartnerne var repræsenterede ved hele syv deltagere, da både Henrik Weiergang, Carl Bokkenheuser, Ole Bay Jensen, Mogens Birch-Larsen, Niels Buchholst samt nytilkomne Connie Duedahl og Niels Autzen, var mødt op til arrangementet. Sidstnævnte, Niels Autzen, har tilsluttet sig Sparringspartnerne som repræsentant for netop det besøgte område. 

Det store fremmøde af sparringspartnere resulterede i hele 14 interesserede virksomheder, hvoraf de første ansøgninger om at indgå i et sparringsforløb allerede er modtaget og i behandling.

”Det var et yderst vellykket arrangement. Ikke mindst som følge af Business LF’s positive opbakning til initiativet og samarbejdet med Sparringspartnerne i det hele taget”, fortæller formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst.

 

Da arrangementet i Holeby var så vellykket som Niels beskriver, lægges der nu op til lignende kickoff-møder i både Køge Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Lejre Kommune og Gribskov Kommune.