Sparringspartnerne afholdt årsmøde midt i marts, og det endte med at blive mere selvfedt, end vi havde planlagt. Årsmødet bød nemlig på en række indlæg og paneldebat, der tilsammen efterlod det indtryk, at der bestemt er behov for Sparringspartnerne.

Mandag den 14. marts havde Sparringspartnerne inviteret til åbent årsmøde hos AL Finans ved Sluseholmen. Arrangementet bød på en række spændende indlæg, der alle kredsede om det at være ejerleder, og de udfordringer man som ejerleder i små og mellemstore virksomheder møder i sin stræben på udvikling og vækst.  Mere end 60 personer, der bestod af en blanding af sparringspartnere, samarbejdspartnere og iværksættere, var mødt op.

Formand Niels Buchholst (th.) i godt humør til årsmødet.

Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, lagde ud med et kort oplæg om den danske iværksættertilstand, og perspektiverede i den sammenhæng til blandt andre Sverige, der på grund af en række tiltag klarer sig betydeligt bedre på området end Danmark. Der blev her uddelt rosende ord til Sparringspartnernes inspirationskilde i Sverige, nemlig organisationen NyföretagarCentrum, der yder gratis rådgivning til Sveriges iværksættere og i den grad har bidraget til Sveriges iværksætterånd. Leder for NyföretagarCentrum, Anne Marbrandt, var også med til årsmødet.

Mette Neville holder indlæg.

At netop sparring med et par mere erfarne øjne, er et af de bedste redskaber man som ejerleder har i sin stræben efter udvikling, blev understøttet af den første indlægsholder Mette Neville. ”Lige præcis sparring er vigtigt i forhold til vækst!”, forklarede Mette og understregede, at det altså ikke var noget vi i Sparringspartnerne havde betalt hende for at sige. Mette Neville har forsket i problemstillinger og udfordringer hos små og mellemstore virksomheder i mere end 15 år, og har en del af opskriften på, hvordan der skabes vækst og udvikling i mindre virksomheder, så det varmer naturligvis, at Sparringspartnernes selvopfattelse bliver opbakket af videnskabelig data. Sparring med en erfaren erhvervsleder gør en forskel!
Derudover fremlagde Mette en række undersøgelser der viste, at få ejerledere har en ordentlig forretningsstrategi og at mange ikke kan se, hvad en professionel bestyrelse kan gøre for dem. En professionel bestyrelse fungerer praktisk talt som en større version af det Sparringspartnerne tilbyder. Nemlig friske og erfarne øjne, der vil den virksomhed de hjælper det bedste.

Thomas Birger Hansen holder dagens andet indlæg.

Efter Mette Nevilles indlæg, fremlagde Foreningskonsulent ved Håndværksrådet, Thomas Birger Hansen, de udfordringer der typisk er gældende for en håndværksvirksomhed og hvordan man imødekommer disse udfordringer. For eksempel har håndværkerne ofte ikke den store ledelseserfaring og i mange henseende ender ejerlederne med at bruge for meget tid på ledelses- og procesarbejde frem for at bruge tiden på det ’hands on’-arbejde, de i virkeligheden er bedst til. Mange ejerledere er nemlig faglærte med en faglig stolthed og kompetence, men har ikke den store erfaring når det kommer til markedsføring og virksomhedsledelse.

Den tredje og sidste i rækken af indlægsholdere var Henrik Winther-Olsen, der er sparringspartner i Sparringspartnerne, og derudover administrerende direktør for The Whole Company – et holdingselskab for en række kendte mærkevarer, eksempelvis Castus frugtpålæg. Henrik talte ud fra egne erfaringer om, hvordan man skaber vækst i et traditionelt marked med stærkt prispres fra detailkæderne. Han fortalte her, at de i The Whole Company især hele tiden har været bevidste om, at de skulle fastholde deres roller som købmænd. De var bevidste om, at købmandsrollen ville falde i trit med virksomhedens stigning, men den skulle altid fylde en stor del – både fordi de selv nød den del af jobbet mere og fordi de var overbeviste om, at det også gavnede kundernes syn på dem.

Henrik Winther-Olsen med dagens sidste indlæg.

Henriks indlæg, der også handlede om de op- og nedture han havde oplevet med The Whole Company, efterlod det indtryk, at han i stor stil havde praktiseret learning-by-doing – og har haft succes med det. Men det efterlod også en overbevisning om, at han især i opstarten kunne have imødegået og måske undgået en række af de problemer han beskrev, hvis han havde haft en at ping-ponge med – en med mere erfaring på området, end han selv havde på det tidspunkt. Og det er jo – sjovt nok – præcis hvad Sparringspartnerne tilbyder. En erhvervsleder der ikke ser den pågældende virksomhed som en konkurrent på markedet, men som et bidrag til Danmarks vækstmuligheder.

Afsluttende debat ved moderator Joachim Rosenstand.

De tre indlæg­­ blev efterfulgt af en debat, hvor Joachim Rosenstand, der er bestyrelsesmedlem samt kommunikations- og markedsføringsansvarlig ved Sparringspartnerne, agerede moderator.
Joachim lagde ud med at spørge, hvorfor der er et udenfor liggende behov til at hjælpe SMV-virksomheder. Altså, hvorfor man overhovedet skal bruge energi, tid og penge på det. Mette Neville svarede på dette med, at det er for hele samfundets skyld, at de gode ideer skal omsættes til succesfulde og sunde virksomheder. Og det gør man blandt andet ved at gøre brug af den videnskabeligt funderede erfaring man har med hvad der virker.
Joachim spurgte også indlægsholderne hvad de har oplevet som den største bremse for vækst. Her svarede Henrik, at han havde oplevet, at det var, når der blev brugt ressourcer på umålrettede tiltag og initiativer. Det er utrolig vigtigt at man har en gennemarbejdet forretningsmodel, et godt advisory board, der helst ikke består af ens venner og en professionel bestyrelse. Klare målsætninger og en gennemarbejdet forretningsmodel er desuden hjælpsomt når man skal søge lån eller sponsorater, for dette er blevet sværere siden krisen, fastslog Henrik Winther-Olsen også.

Sparringspartnernes årsmøde bød altså på mere end blot en god undskyldning for at drikke kaffe og spise slik og kage. Under en let og lyttende stemning, blev der holdt tre spændende indlæg, der alle efterlod det indtryk, at der fortsat er et behov for og en efterspørgsel efter det Sparringspartnerne tilbyder. Disse blev efterfulgt af en debat om de seriøse udfordringer ejerne af SMV-virksomheder oplever og som vi i Sparringspartnerne mener vi er en del af løsningen på. Også her blev det bekræftet, at det endnu er alt for tidligt for Sparringspartnerne at dreje nøglen om. Faktisk er der et større ekko derude i Danmark, end hvad vores nuværende spændvidde rækker til. Derfor vil vi i Sparringspartnerne arbejde for, at også vi, ligesom de SMV-virksomheder vi hjælper, vil vækste. Så om end vores fokus er på at få andre virksomheder til at vækste og udvikle sig, så arbejder vi for, at Sparringspartnerne gør det samme.