Som virksomhedsejer er det ikke nødvendigvis manglen på idéer, men manglen på tid, som sætter en dæmper på virksomhedens udvikling. Det er en situation, Lars Lambæk, der ejer autoværkstedet Lambæk A/S kan nikke genkendende til og grunden til, at han i september indledte et sparringsforløb hos Sparringspartnerne.

Lars Lambæk startede i år 2000 værkstedet Lambæk A/S i Store Heddinge, som servicerer alle mærker inden for privat- og erhvervsbiler op til 6 tons.  Siden opstarten har han formået at etablere en veldrevet forretning med fem ansatte. I 2015 deltog han i regi af Stevns Erhvervsråd på Væksthus Sjællands vækstforløb RaketVækst, for at få nye inputs til virksomhedens udvikling og vækst. På kurset fik han lagt en handlingsplan med konkrete udviklingsområder, han skulle tage fat på i sin virksomhed – must-win-battles.

Fra drift til udvikling
Da hverdagen meldte sig efter forløbet, kneb det med tid til at føre handlingsplanen ud i livet. De fleste af Lars’ ressourcer var bundet op på selve driften af værkstedet, og han valgte derfor at kontakte Sparringspartnerne med det formål at få nogle inputs og værktøjer til, hvordan han frigør nogle flere ressourcer fra driften af sin virksomhed til udviklingen af den. Han gik med tanker om at rekruttere en ny medarbejder og styrke markedsføringsindsatsen.

Lars havde tidligere stiftet bekendtskab med Sparringspartnerne på et informationsmøde, som Stevns Erhvervsråd holdt, men havde ikke tidligere gjort brug af muligheden, fordi det paradoksalt nok ville betyde at han skulle bruge tid på at have en sparringspartner tilknyttet, for at han på sigt kunne få mere tid.

”Man skal sætte tid af til at have en sparringspartner og være klar til det. Og man skal gøre sig klart, at der er en, der stiller irriterende spørgsmål”, forklarer Lars smilende.

I september blev Lars parret op med Sparringspartneren Henrik Weiergang, der blandt andet har bred erfaring med ledelsesrådgivning og medarbejderudvikling. Oven i købet er Henrik oprindeligt uddannet mekaniker, så han kunne derfor hurtigt sætte sig ind i branchen.

Klare mål med fokus på ejerlederens behov
Under det første indledende møde, fik Lars og Henrik en snak om den eksisterende forretning. Med udgangspunkt i den snak og i handlingsplanen fra Raketvækst, fik de fastlagt en række klare mål for samarbejdet, som holder sparringen på sporet og sikrer, at den er med til at opfylde Lars’ behov.

Nu er Lars og Henrik cirka halvvejs i det 20-timers gratis sparringsforløb, som Sparringspartnerne tilbyder. De er endnu ikke helt i mål med Lars store udfordring; at frigive tid, men de er godt i gang med andre vigtige tiltag:

”Vi er der, hvor jeg har fået kastet nogle forskellige bolde op. Vi er gået i gang med at se på den online markedsføring, og samtidig er vi gået i gang med rekrutteringen af en ny medarbejder. En ting er også hvad man tror, man har behov for – en anden ting er, hvad man så finder ud af, at man har behov for undervejs i samtalerne. Vi kom på et tidspunkt også ind på medarbejderudviklingssamtaler, hvor jeg brugte nogle værktøjer, som var meget tunge i forhold til mine medarbejderes behov, og her har Henrik hjulpet mig med at forenkle værktøjet og lave nogle skemaer til samtalerne, så det har jeg også fået ud af forløbet”, fortæller Lars.

Lars har indtil videre har været glad for at have en sparringspartner tilknyttet, til at vende sin virksomhed med, og han ser frem til resten af sparringstimerne med Henrik, som forhåbentlig fører til, at den travle virksomhedsejer kan få tid til at udvikle sin virksomhed i den retning han ønsker.