Sparringspartnerne inviterer til årsmøde den 14. marts kl. 15 hos AL Finans ved Sluseholmen. Det overordnede tema for mødet, er ”Hvordan skabe vækst i et stadigt mere konkurrencepræget miljø?”. Under spørgsmålet vil fokus være rettet mod små og mellemstore virksomheder, da det er denne gruppe af virksomheder, Sparringspartnerne tilbyder gratis sparring til.

Til at sætte gang i snakken om svaret på spørgsmålet, har Sparringspartnerne inviteret en række indlægsholdere. Det første indlæg holdes af Mette Neville, cand.jur og professor ved Aarhus Universitet, der vil tale om sine erfaringer med vækst og udvikling med baggrund i forskningsprogrammet Vidensforum.
Herefter vil Thomas Birger Hansen, foreningskonsulent ved Håndværksrådet, holde indlæg om de udfordringer der typisk er i en håndværksvirksomhed.
Slutteligt vil Henrik Winther-Olsen, ejerleder og adm. direktør for The Whole Company, runde af med et indlæg om hvordan man skaber vækst i et traditionelt marked med stærkt prispres fra detailkæderne.

Efter indlæggene vil Joachim Rosenstand agere moderator til en paneldebat mellem indlægsholdere og deltagere om mødets overordnede spørgsmål: ”Hvordan skabe vækst i et stadigt mere konkurrencepræget miljø?”.

Sparringspartnerne ser frem til dagen med spænding og med håb om frugtbare samtaler.

Har du ikke allerede tilmeldt dig til årsmødet, som er gratis, så kan du gøre det her.