Den 28. januar 2016 afholdt Sparringspartnerne stormøde, hvor der blev netværket, det nye sekretariat blev introduceret, Sparringspartnernes tilstand blev gennemgået, der blev holdt oplæg om et konkret sparringsforløb og der blev drukket kaffe og spist wienerbrød.

Henrik Weiergang, ordstyrer for dagen, lagde stemningen an ved at gengive hvad Sparringspartnerne blev sat i verden for; at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, med fokus på virksomheder, der er kommet ud over begynderstadiet, ved at tilbyde disse 12 timers gratis sparring med en sparringspartner med stor erfaring ud fra et velafprøvet etisk regelsæt. 

Spændende tider forude
Med de ord in mente fortsatte formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst, med at gengive Sparringspartnernes tilstand. Han kunne her blandt andet fortælle, at netværket i dag tæller 36 erfarne sparringspartnere, der er i gang med 40 sparringsforløb, hvoraf 7-8 er udløbere af Venture Cup og samarbejde med CBS.

Sparringspartnernes størrelse er altså støt stigende, og af samme årsag, kunne Niels præsentere det nye sekretariat og den nye omfordeling af opgaver det har medført. For fremtiden vil Joachim Rosenstand være ansvarlig for kommunikation og markedsføring, Mathias Eskelund, kommunikationsstuderende, er blevet ansat som kommunikationsmedarbejder, hvis primære opgaver består i at lave nyhedsbrev og indhold til hjemmesiden og Jane Rekkov Nielsen er ansat som sekretær og vil blandt andet have referater og arrangementer som ansvarsområde. Derudover vil der snart blive ansat en person med ansvar for opfølgning.

Niels fortsatte herefter med at berette om potentielle samarbejdspartnere som Sparringspartnerne er i snak med og om at Sparringspartnerne for fremtiden vil være med på Roskilde Universitets undervisningsplan kandidatuddannelsen vedrørende entreprenørskab, hvor Sparringspartnernes opgave bliver at bidrage med input fra deres lange karrierer som iværksættere.

Præsentation af konkret sparringsforløb
Til dagen havde Mogens Birch Larsen forberedt, hvad der viste sig at være et enormt spændende og givende oplæg om det sparringsforløb han havde med virksomheden TeamKompagniet, som er en mindre virksomhed bestående af 2 personer med kontor på Vesterbro, der arbejder for at udvikle tværfagligt teamsamarbejde og teamkultur.
Mogens kom i oplægget med række tips, han selv gør brug af under sine sparringsforløb. Blandt andet fortalte han, at han ved hver endt sparringssession havde udarbejdet et resumé med lektier til både virksomhed og partner, hvilket fungerede rigtig godt. På den måde var både sparringspartner og virksomhed nemlig helt bevidste om hvad de skulle arbejde med til næste møde.

Et andet værktøj Mogens gør brug af og anbefaler varmt, er Marina Hjørdies visuelle forretningsplan, hvilken han opfordrede andre sparringspartnere til at kaste et blik på og eventuelt gøre brug af i deres kommende sparringsforløb. Præsentationen blev afrundet med fokus på vigtigheden af at fejre de små succeser på vejen, fordi de giver energi og skaber livsglæde. I dette forløb havde TeamKompagniet lavet en stjernekaster-plade, hvori de efter hver lille succes gav sig selv lov til at sætte en stjernekaster fast i. De små succeser tændte de så om fredagen, inden de gik på weekend. På den måde fik de visualiseret ugens succeser og arbejde på en sjov måde, og gik på weekend med et smil på læben og et positivt sind.

Skrub-af-networking og tak for i dag
Efter Mogens’ præsentation var der som sidste punkt på dagsordenen sat tid af til networking, og Henrik Weiergang lagde op til, at man i grupper kunne møde hinanden og udveksle erfaringer. Opfordringen blev mødt med glæde, så der blev hilst og snakket i en rum tid, inden de fremmødte efterhånden begyndte at trisse hjemad.