Af Mogens Birch-Larsen, indehaver af ConsulTeam Management, bestyrelsesmedlem i Erhvervsorganisationen Ejerlederne og sparringspartner i Sparringspartnerne

Netop nye horisonter med fokus på fremtiden i en foranderlig verden med digitalisering, nye markeder, internationalisering, etc., som er en del af ejerlederens/SMVs nye udfordringer, blev belyst på en glimrende konference “The Big Future 2025”, som jeg deltog i for et par uger siden. 

Her bringer jeg et kort resumé og nogle læringspointer, som jeg tog med fra konferencen.

Tre kendte erhvervsfolk – Direktør Ditlev Engel, der er formand for Big Future Advisory Board, Niels Duedal, der er CEO hos SydEnergi og Carsten Bech, der er seniorforsker ved Institut for Fremtidsforskning, tog med hver sin indfaldsvinkel udgangspunkt i de 5 anbefalinger, som er fremkommet af fremtidsstudiet, nemlig:

  1. Forstå din virksomheds værdiskabelse. Digitaliseringen og specialiseringen bliver kæmpe stort. Man skal enten “superzise” eller specialisere sig, altså LEGO eller ostehandleren henne på hjørnet.
  2. Invester og innover i dine kunders værdiskabelse. Inviter kunderne med ind i udviklingsarbejdet.
  3. Skab mere med mindre i alt, hvad du gør. Få styr på virksomhedens CO2 og jeres økologiske aftryk.
  4. Produktiviteten skal forbedres NU!
  5. Del viden, gentænk ejerskabet og åben døren på vid gab mod omverdenen. Der er masser af muligheder.

Nogle af de punkter, som jeg selv reflekterede stærkt over, var:

For det første: Forstår vi digitaliseringen godt nok? Måske skal vi have nogle unge ind som mentorer. Hvis banken siger nej, vil de unge måske bare starte crowdfunding – tankevækkende, ikke sandt?mogens_2014

For det andet: Mødet med kunderne bliver digitalt. Alle er dybt engageret i digitaliseringen, som dybest set handler om at skabe en ny forretningsmodel. Tænk bare på, hvor hurtigt bankernes mobile-pay eller swipp har fået fat i den brede del af befolkningen – digitaliseringskurven stiger stejlt! – er du selv med i denne udvikling?

For det tredje: Del viden, gentænk ejerskabet og åben døren på vid gab mod omverdenen. Det er min oplevelse, som tovholder for en række netværk bl.a. EjerlederSparring FEEL (Der står for: Fortrolighed, engagement, erfaring og læring), at netop åbenhed, videndeling og erfaringsudveksling er de centrale omdrejningspunkter, der ofte skaber “ud af boksen” tænkning – Jo mere man giver fra sig, jo mere får man igen! – Sådan!

Mine refleksioner fra dagen blev yderligere skærpet, da jeg umiddelbart efter læste en artikel – Tiderne skifter for ejerledede virksomheder – i Jyllands Posten, hvor erhvervsjournalist Carsten Steno, siger det uden omsvøb, citat: “Den digitale udvikling gør, at der kommer mange typer virksomheder ind med nye forretningsmodeller.” Det betyder, at en lang række virksomheder, der har overvejelser om vækst, ejer- eller generationsskifte, internationalisering, etc. må tænke nyt og ‘ud af boksen’, som en del af denne omstillingsproces.

OBS! Du kan læse mere og hente “Big Future 2025” rapporten på: bigfuture.dk

Hvor langt er du selv kommet på din vej mod nye horisonter?